Hopp til innhold

Se hvor nye E18 i Follo vil gå

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Statens vegvesen har bestemt seg.

På formannskapsmøtet i Ski kommune ble lokalpolitikerne informert om at Statens vegvesen vil gå inn for forslaget 3A-4.

Hvis man starter i Ås vil veien gå via Holstadmarka og i tunnel under Holstad. Den kommer ut ved Nordre Skuterud, gjennom Prestegårdsskogen i Ski, rett nord for Glennetjern. Så bærer det ned i Kråkstaddalen, videre langs Retvedt, hvor den møter den eksiterende veien.

Elin Bustnes Amundsen

Elin Bustnes Amundsen.

Foto: Dag Aasdalen/NRK

– Så går veien opp i Brekkeåsen, før den møter E18 i Hobøl, sier planleggingsleder Elin Bustnes Amundsen i Statens vegvesen.

– Hvorfor valgte dere dette alternativet?

– Faglig sett er det den strekningnen som kom best ut på landbrukssiden, men også når det gjelder kulturminner og miljø, som er viktig i arbeidet vårt, sier Amundsen.

Veien er en ny trasé med fire felt, og er drøyt 14 kilometer lang. Veien er det nest billigste alternativet vegvesenet vurderte. Prisen er 2,7 milliarder kroner.

– Prisen var ikke avgjørende, sier Amundsen.

Les mer om Statens vegvesens planer om E18 gjennom Follo

Ingen avkjøring til Kråkstad

Ifølge vegvesenet vil ikke traséen ta så mye av jordene i området. Det blir heller ikke noen avkjøring ved Kråkstad.

– Det er jeg fornøyd med, sier ordfører i Ski Anne Kristine Eikebråten fra Høyre.

Det ferdige forslaget fremmes i en egen kommunedelplan som skal på offentlig høring. Kommunestyrene i Ås og Ski vil deretter få saken til politisk behandling.

Dersom politikerne godtar forslaget blir det tidligst byggestart i 2016, med byggetid i to-tre år.

Forberedt på "bråk"

E18 gjennom Follo

E18 gjennom Follo.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen uttalte tidligere i dag at de er foreberedt på "bråk" i forbindelse med offentliggjøringen av hvor nye E18 bør gå.

– Du har konflikter uansett hvor du beveger deg hen. Du har bøndene på den ene siden. Dyrket mark i området er av nasjonal verdi. På den andre siden står lokalbefolkningen. De vil ikke ha en så stor vei ved siden av seg. De vil ha bedre bomiljø, sier Amundsen.

Les: Krangler om E18-trasé

Åpne møter

I starten av utredningen var målet å få inn flest mulig alternativ til ny E18, slik at de mest optimale veikorridorene kunne bli utredet videre. Det ble arrangert åpne møter i Ås og Ski, hvor alle interesserte hadde muligheten til å komme med innspill.

En liknende prosess ble kjørt internt med blant annet kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen.

Til sammen har Statens vegvesen vurdert 130 ulike linjer for den nye E18 gjennom Ås og Ski. De ble evaluert etter ulike kriterier:

  • Økonomi
  • Landskapsbilde
  • Landbruk
  • Nærmiljø
  • Kulturminner

Sju veikorridorer er vurdert ekstra nøye.

Alternativ 3A-4

Statens vegvesen har vurdert sju ulike veikorridorer, og bestemte seg til slutt for denne.

Foto: Statens vegvesen