Hopp til innhold

– Rygge og Torp må betale Avinor

Lufthavnene Rygge og Torp krangler med Avinor om en regning på 26 millioner kroner for innflyvningskontrollen. Nå sier Samferdselsdepartementet at lufthavnene må punge ut.

Moss Lufthavn Rygge

Departementet og Avinor ønsker at de private lufthavnene skal betale betydelige summer for innflyvningskontroll.

Foto: NRK

Det handler om jobben Avinor gjør fra kontrollsentralen i Røyken med å overvåke flytrafikken inn mot de tre lufthavnene, inntil tårnene tar over. Denne tjenesten har de private lufthavnselskapene ikke betalt for så langt.

Kravet har blitt møtt med protester, ikke minst på grunn av at en stor kostnad til flykontrollen vil gjøre det dyrere å lande fly på Rygge eller Torp enn det er å gå ned på Gardermoen. Nå har Samferdselsdepartementet behandlet saken, og har sendt et forslag ut på høring til de berørte partene.

I utkastet til en ny forskrift foreslås det at de private lufthavnene skal betale minst 80 prosent av summen Avinor forlanger som et fast beløp inntil Luftfartstilsynet har kvalitetssikret kravet fra Avinor.

Et av hovedankepunktene til de to store lufthavnene i Østfold og Vestfold har vært at Avinor driver for dyrt. De ønsker at flykontolltjenesten konkurranseutsettes, på linje med det som nå kan skje med tårntjenestene.

Rygge og Torp er ikke uenig i at de skal betale for tjenesten, men striden står om størrelsen på regningen.

Strid om 26 millioner

Striden står om 26 millioner kroner som Avinor krever av lufthavnene Rygge, Torp og Geiteryggen for kontroll med luftrommet inn mot flyplassene hvert år. Avinors krav beløper seg 8,5 milioner i året for Rygge, 15 millioner forTorp og 2,5 millioner for Geiteryggen i Skien.

Inntil nå har Torp nektet å betale og mener beløpet er altfor høyt, i tillegg til at det ikke har vært avtalefestet. På Rygge er regningen betalt så lenge forsvaret eide flyplassen, men nå er alt overtatt av de private eierne med Olav Thon i spissen.

Minst 80 prosent

Nå sier altså Samferdselsdepartementet at de tre lufthavnene bør betale minst 80 prosent av kravet fra Avinor.

Administrerende direktør Gisle Skansen ved Torp lufthavn protesterer fortsatt:

– Vi føler vel at ambisjonene fra departementet er positive, men innholdet så langt er vi langt fra fornøyd med. Men, vi gleder oss til å gi tilsvar til denne høringsinvitasjonen. Så får vi se hvorvidt det blir tatt hensyn til videre i prosessen, sier Skansen.

På Rygge ønsker ikke direktør Pål Tandberg å kommentere forslaget før høringsfristen går ut i februar. Han har tidligere sagt at den store regningen vil ramme dem hardt økonomisk.

I Avinor er man nokså tilfreds med regjeringens forslag, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa:

– Vi er fornøyd med at de antyder 80–85 prosent inntil vi er enig om en endelig avtale hva lufthavnene skal betale for dette, sier Løksa.