Samferdselsbyråden om dieselforbud

Oslo byråd har gått inn for dieselforbud på kommunale veier, men NAF mener det ikke er et vellykket tiltak.