Kjemper for jagerflyvedlikehold på Rygge

Rygge er et av tre steder som blir vurdert for å teste og vedlikeholde motorene på de nye F35-jagerflyene. Det kan bety et hundretalls høyteknologiske arbeidsplasser.

Flyvende datamaskin, F-35

Rygge er et av tre steder som aktuelt for vedlikehold av motorene på de nye F35-jagerflyene.

Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Det er AIM Norway (Aerospace Industrial Maintenance) som skal sørge for vedlikeholdet på F35-motorene. Hvor dette skal skje blir avgjort av styret deres.

Ove Haukåssveen

Administrerende direktør Ole Haukåssveen ser at Rygge har betydelige fordeler.

Foto: Nina M. Eriksen / NRK

– Vi ser på tre aktuelle lokaliseringer. Det er på den militære flystasjonen på Gardermoen, Rygge militære flystasjon og på Eggemoen ved Hønefoss, opplyser administrerende direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway.

Han understreker at alle disse alternativene har fordeler og ulemper. Rygges fordeler er blant annet at det er operative militære skvadroner der, noe det er interessant for AIM Norway å samlokalisere seg med.

Reparerer på Rygge i dag

– Styret i Aim Norway ser på fordelene og ulempene ved de ulike lokaliseringene. Vi tester og reparerer motorene på F16 på Rygge i dag. Vi ser på Rygge som et veldig godt alternativ, særlig fordi det er en veldig god infrastruktur der, og det er militær flyvning der, sier Haukåssveen.

Hvor stor aktivitet det eventuelt blir på Rygge, er avhengig av hvor mange motorer fra andre steder i Europe det blir sendt til vedlikeholdssenteret. AIM Norway er et av tre alternative motordepoter i Europa på det amerikanske forsvarsdepartementets liste for vedlikehold i Europa.

Oppbyggingen av senteret vil bety betydelige investeringer og vil fort kunne bety et hundretalls arbeidsplasser.

Lokalt lobbyarbeid

Dette får lokale krefter til å drive lobbyvirksomhet.

– Jeg ser det som kjempeviktig for både Mosseregionen og hele Østfold at vi får AIM til Rygge. Det er snakk om mange høykompetente industriarbeidsplasser som ville kunne skape ringvirkninger i vår region. Vi har en region med kompetanse på industri som vil kunne passe godt for AIMs virksomhet, sier distriktssekretær Ulf Lervik i LO Østfold.

Ulf Lervik

Distriktssekretær Ulf Lervik i LO forteller om lokalt initiativ for å få vedlikeholdet til Rygge.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Hva blir gjort for å trekke fram Rygges fordeler?

– Vi har jobbet med dette en stund opp mot myndigheter og mot Østfoldbenken slik at de skal stå samlet der. LO og NHO i Østfold går ut nå med en felles uttalelse. Nå gjelder det å lobbe og gjøre jobben opp mot styret i AIM og kanskje også forsvarsmyndigheter for at det blir Rygge som blir valgt. Det er absolutt det beste stedet for alle parter, sier Lervik.

Han hevder Rygge har mange fordeler, blant annet infrastruktur og industrikompetanse.

– Det viktigste er faktisk at de ansatte i AIM selv trekker fram Rygge som det beste stedet.

Lervik peker også på at Forsvarets drivstoffanlegg ligger på Rygge.

– Skal du ha testceller for motorene for de nye kampflyene våre andre steder, må man transportere drivstoff fra Rygge til eksempelvis Eggemoen. Det vil ikke være miljømessig eller sikkerhetsmessig fornuftig. Det går ganske mye flybensin for å teste ut disse motorene, sier Lervik.