Rusmisbrukere får feil behandling

Ti prosent av rusmisbrukerne som ble undersøkt i et nytt forskningsprosjekt ved Ullevål sykehus er manisk depressive. De fleste av dem får ikke behandling for lidelsen.

Rusmisbruker
Foto: Jon Eeg / Scanpix

Mange rusmisbrukere kunne vært spart for mye lidelse hvis de hadde fått riktig behandling. Et nytt forskningsprosjekt ved Ullevål sykehus viser nemlig at ti prosent av rusmisbrukerne som var undersøkt er manisk depressive.

 

Langt mer vanlig blant rusmisbrukere

Psykologstipendiat Trine Vik Lagerberg står bak prosjektet:

- Hovedkonklusjonen er at forekomsten av bipolar lidelse, eller manisk depressivitet, er mye høyere blant rusmisbrukere enn i den generelle befolkningen.

For disse pasientene svinger humøret mellom dype depresjoner og perioder hvor de er høyt oppe.

Blant befolkningen generelt er det under tre prosent som har en bipolar lidelse. Funnene ved Ullevål viser at nesten ti prosent av rusmisbrukerne har det samme.

Uklare årsaker

Hvorfor en så stor del av rusmisbrukerne er manisk depressive, har forskerne ikke noe klart svar på.

- Noen teorier går på at et rusmisbruk kan utløse en bipolar lidelse, andre tror rusmisbruket kommer som følge av den bipolare lidelsen, sier Lagerberg.

Mange av disse pasientene blir gående i årevis med ingen eller feil behandling. Prosjektet til Lagerberg viser at det er stort behov for bedre kartlegging.

- Det er viktig fordi at sannsynligheten for at de ville leve et bedre liv med riktig behandling er jo mye større.

Feilbehandling

En annen konsekvens er at mange pasienter må gjennom unødige lidelser fordi de ikke får riktig behandling.

Derfor mener Lagerberg at helsevesenet må bli flinkere til å se hele mennesket, ikke bare rusmisbrukeren de behandler.

Hun ser ikke bort fra feilbehandlingen i enkelte tilfeller kan ha gjort at folk har blitt rusmisbrukere.

- Det er en måte å tolke disse resultatene på, sier Lagerberg. Hun skal nå forske videre på dette området.