Røde Kors vil ha flere øvelser med politiet

Ringerike og Hole Røde Kors Hjelpekorps etterlyser flere fellesøvelser med politiet i Nordre Buskerud.

Redningsøvelse

Ringerike og Hole Røde Kors Hjelpekorps etterlyser flere fellesøvelser med politiet i Nordre Buskerud.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Røde Kors mener at flere fellesøvelser vil være med å sikre kvaliteten på redningsarbeidet. Men det har nærmest vært umulig å få til de siste årene ifølge Geir Danielsen, leder for Ringerike og Hole Røde Kors Hjelpekorps.

– Det synes jeg er for dårlig. Et godt samarbeid gjør at vi blir bedre kjent og vet hva de forskjellige kan. Dette kan igjen bidra til å redde liv ved søk og redningsaksjoner.

Røde Kors-øvelse

Røde Kors mannskap har øvelse.

Foto: Glenn Thomas Nilsen / Røde Kors

Han sier det kun har vært en samøvelse med politi og Røde Kors de tre siste årene på Tyrifjorden og Steinsfjorden. Politiet har vært invitert flere ganger.

Forstår kritikken

I Søndagsrevyen ble det kjent at beredskapen i Nordre Buskerud politidistrikt får refs i en ny tilsynsrapport utført av Hovedredningsentralen Sør-Norge. Kritikken går spesielt på en manglende beredskap ved ulykker og i redningsaksjoner.

Redningstjenesten består av både brann, helse og politi i tillegg til kommunen og Sivilforsvaret. I rapporten kommer det fram at planene for redningsaksjoner ikke er revidert, og at redningsetatene bør samarbeide bedre administrativt.

Sjefen for Sivilforsvaret i Buskerud, Johan Audestad, som sitter sammen med politiet og flere andre i den lokale redningstjenesten tar selvkritikk og mener at redningstjenesten har hatt for dårlig rollefordeling seg imellom og må jobbe med dette.

– Ja, jeg kjenner meg igjen i den beskrivelsen som er gitt. Hvis vi skal fungere godt så må vi bli flinkere til å samarbeide og forstå hverandres roller.

Distrikt med mange redningsaksjoner

Med sine mange skidestinasjoner er området til Nordre Buskerud politidistrikt blant dem med flest redningsaksjoner i landet.

Les også: Frivillige klare til utrykning

Hjelpekorpset i Ringerike og Hole har nesten 50 medlemmer på sin alarmliste.

Ved større, alvorlige ulykker eller leteaksjoner stiller mannskapene umiddelbart opp. Og samarbeidet med politiet ute i felten er svært godt. Men Geir Danielsen, leder for Ringerike og Hole Røde Kors Hjelpekorps savner at det ligger en forankring i ledelsen.

– Ja, den norske redningstjenesten er i stor grad bygget på frivillighet og politiet bør prioritere å bruke ressurser på samøvelser med Røde Kors og andre frivillige.

Politimester Sissel Hammer

Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Politimester Sissel Hammer sier til NRK at de har gode nok rutiner for øvelser, og at de er godt nok forberedt dersom noe skulle skje. Dette har vært deres hovedfokus siden 22. juli 2011.

– Vi hadde to fullskalaøvelser i fjor, samt flere mindre øvelser og kurs for mannskapene. Så vi gjør hva vi kan for at mannskapene skal være best mulig forberedt.

Brannøvelse i Nes-tunnelen

Dette bildet er fra en øvelse i Nestunnelen på E 16 i Hole.

Foto: Anders Nielsen