Hopp til innhold

Nå kan du miste lappen hvis du fyllekjører på elsparkesykkel

Fra 15. juni kan du miste førerkortet hvis du fyllekjører med elsparkesykkel. Men det blir fortsatt lov å kjøre på fortauet.

Elsparkesykler parkert i forgrunnen, fører i bakgrunnen

STRENGERE: Nå innfører regjeringen strengere regler for elsparkesykler enn for elsykler.

Foto: Anders Fehn

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (Ap).

SKAL VÆRE TRYGT: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) strammer inn regelverket.

Foto: Ali Iqbal Thair

Denne sommeren blir det strengere regler for alle som kjører elsparkesykkel. Promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud er de viktigste.

– Elsparkesykler er et veldig bra transportmiddel i by, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

– Men som så mye annet må det reguleres så det blir trygt for oss alle å ferdes i trafikken, sier han.

Varslet i vinter

Flere av reglene som regjeringen innfører 15. juni, ble varslet allerede i vinter:

  • Promillegrense på 0,2 som andre kjøretøy
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» og «motorvogn»
  • Aldersgrense på 12 år
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

I tillegg har flere andre regelendringer vært på høring, og to av disse blir også innført.

Elsparkesykkel bakfra

POPULÆRT OG OMSTRIDT: Elsparkesykler har blitt et vanlig syn i bybildet de siste årene.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mopedregler for førerkorttap

Det ene er det som på byråkratspråket heter «formildende regler for tap av førerrett» ved kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det betyr at de samme reglene for fyllekjøring gjelder som for moped. Du kan miste førerkortet, men ikke like lenge som hvis du kjører bil med promille.

De som ennå ikke har tatt førerkort, risikerer utsettelse.

For vanlige bilførere er straffen for fyllekjøring en klekkelig bot hvis de blir stoppet med mellom 0,2 og 0,5 i promille. Over 0,5 ryker i tillegg lappen i minst et år.

De som har hatt førerkort i under to år, mister det også ved promille ned til 0,2.

Promillekontroller

Frode Andreassen, seksjonsleder i Arrestseksjonen i Oslo politidistrikt

VIL KONTROLLERE: Seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo-politiet.

Foto: Kristine Næss Larsen

Politiet varsler promillekontroller. Det bekrefter seksjonsleder for sjø- og trafikktjenesten i Oslo-politiet, Frode Andreassen.

– Vil vil følge opp dette regelverket når det trer i kraft under vanlig patruljering.

– Vil vil også ha kontroller retter mot typisk promillekjøring på elsparkesyklene. Da kan konsekvensen være at du blir anmeldt og risikerer straff, bøter og eventuelt fengsel for dette.

– Nå skal det etableres en rettspraksis på området. Da får vi se hva dette vil ligge på på sikt, sier Andreassen.

Må ha forsikring

Den andre endringen er krav om ansvarsforsikring både for utleiefirmaer og private eiere. Kravet vil imidlertid først gjelde for utleiere fra september, for private fra neste år.

– Det handler om å ansvarliggjøre utleiere. Det handler selvfølgelig også om at dersom noen skulle være så uheldig å bli skadd i en slik ulykke, så har man forsikringsdekning, sier Jon-Ivar Nygård.

Les også: Mistet foten etter ulykken på elsparkesykkel: – Jeg skulle hatt forsikring

Mats Rake Iversen
Mats Rake Iversen

Vurderer fortsatt fortausforbud

Mange har også ønsket å forby elsparkesykler på fortauet. Et slikt forbud, og en mulig høyere aldersgrense som følge av dette, har også vært på høring.

Blindeforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Pensjonistforbundet, Personskadeforbundet og Trygg Trafikk tar til også for et forbud i en felles uttalelse.

– Mange gående rapporterer om utrygghet, nestenulykker og påkjørsler som fører til skader, skriver de.

Les også: Blinde Andrea påkjørt 11 ganger av elsparkesykler

Andrea Isaachsen Olvi er 23 år, fra Oslo og er blind.
Andrea Isaachsen Olvi er 23 år, fra Oslo og er blind.

Her er samferdselsministeren fortsatt i tenkeboksen.

– Vi er ikke helt i mål med den vurderingen, men det er også en viktig sak for oss å komme videre med.

– Det er en del hensyn å ta fordi vi må flytte enkelte trafikantgrupper ut i trafikkbildet, sier han.

Delte meninger om fortau

Trygg Trafikk er glad det blir strengere regulering, men ser ingen grunn til å nøle med et fortausforbud.

Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk

JA TIL FORTAUSFORBUD: Cecilie Bryner i Trygg Trafikk.

Foto: Trygg Trafikk

– Fortau er etablert og ment for gående, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner.

– Gående er den mest sårbare trafikantgruppen. De må sikres bedre vern gjennom innføring av forbud mot bruk av fortau for disse kjøretøyene, sier hun.

Trygg Trafikk mener også at aldersgrensen bør være 16 år og at alle må påbys å bruke hjelm uansett alder.

Morten Askeland, norgessjef Tier

NEI TIL FORTAUSFORBUD: Morten Askeland i Tier

Foto: Espen Solli

Norgessjef hos utleieselskapet Tier, Morten Askeland, er veldig glad det ikke blir noe forbud mot kjøring på fortau nå.

– I andre land i Europa ser vi at et fortausforbud for elsparkesykler fører til flere og mer alvorlige ulykker, sier han.

Han sier at selskapet støtter både promillegrense og forsikringskrav.

Også NAF sier fortau i valget mellom fortau og veibane. Å henvise sparkesyklister til veibanen kan rett og slett bli livsfarlig, mener NAF.

Politiet har foreslått at elsparkesyklene skal ut i veibanen, men ser ulempen med å blande dem med andre motorvogner.

Mindre strengt for elsykler

En konsekvens av de nye reglene er at det blir strengere regler for elsparkesykler enn for elsykler. De små sparkesyklene er heretter definert som motorvogn. De større syklene er det ikke.

– Det er ikke de samme utfordringene med skader og ulykker med elsykler, sier Jon-Ivar Nygård.