Regjeringen lover raskere behandlingstid av voldtektssaker

Nye tidsfrister skal gi en raskere og bedre behandling av voldtektssaker, og barn skal lære om overgrep på skolen, kommer det fram i ny handlingsplan.

«Emma» anmeldte sin tidligere kjæreste for voldtekt.

NY PLAN: Regjeringen la mandag frem en ny handlingsplan mot voldtekt.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Mandag la fungerende justis- og beredskapsminister, Jon Georg Dale (Frp), frem regjeringens handlingsplan mot voldtekt. Ifølge planen skal ventetiden og kvaliteten i etterforskningen bli bedre.

– Vi har nå 33 konkrete oppfølgningspunkt. Det handler om å utnytte politiressursene bedre, om å bygge opp kompetansen i helsevesenet slik at de som har blitt utsatt for overgrep blir møtt med respekt. Vi må også sørge for at vi har en bedre etterforskningskompetanse, sier Dale til NRK.

I 2018 ble 1785 voldtekter anmeldt til politiet. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var på 217 dager per sak. Det skal nå gå fortere.

Politidirektoratet og Riksadvokaten har fastsatt et mål om at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker skal ned til 130 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet.

I tillegg til at voldtektssaker skal etterforskes raskere, skal de også ha høyeste prioritet i politiet.

– Det er fortsatt en negativ utvikling av voldtektstilfeller. Vi ser heldigvis at flere anmelder voldtekt, men vi vet at det finnes mørketall, sier den fungerende Justis- og beredskapsminister (Frp).

Jon Georg Dale

NEGATIV UTVIKLING: En ny handlingsplan vil forebygge den negative utviklingen av voldtektstilfeller, mener Jon Georg Dale.

Foto: Erik Waage

– Fine ord, men lite konkret

Krisesentersekretariatet er skuffet over planen og mener den mangler både tiltak og midler.

Daglig leder for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl

SKUFFET: Leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet er skuffet over den nye handlingsplanen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Vi er skuffet over regjeringens handlingsplan. Den er full av fine ord, men lite konkrete tiltak og ingen midler, sier leder Tove Smaadahl i Krisesentersekretariatet.

Hun er spesielt kritisk til situasjonen i landets politidistrikter, som hun mener fører til at sakene ikke blir ferdigstilt innen rimelig tid.

Både etterforskningsledere og tillitsvalgte har det siste året varslet om manglende bemanning i politidistriktene, noe som fører til lengre behandlingstid for blant annet voldtektssaker og barnevoldssaker.

Lange ventetider

I rapporten kommer det frem at det er en stor psykisk belastning for den som anmelder at ventetiden er så lang.

En av årsakene til at behandlingstiden har vært så lang er at seksuelle overgrep av alvorlig karakter ofte blir begått over internett, hvor gjerningspersonen har begått en rekke overgrep i løpet av kort tid.

Etterforskningen av slike saker kan bli svært omfattende og med et omfattende bevisbilde. Prioriteringen av slike alvorlige saker kan føre til at behandlingen av voldtekter ikke får den nødvendige fremdrift, står det i handlingsplanen.

– Vi trenger flere folk, men det er nesten 1600 flere som jobber i politiet i dag enn i 2013. Den veksten vil vi skal fortsette. Vi fortsetter å styrke politiet, slik at de har kapasitet til å etterforske, sier Jon Georg Dale til NRK.

Handlingsplan

NY: Mandag ble den nye handlingsplanen mot voldtekt lagt fram.

Foto: NRK

Større innsats i skolen

Regjeringen lover at barn og unge skal få bedre kunnskap i skolen om hva overgrep er. Dette skal inn i den nye lærerplanen, som fastsettes høsten 2019.

– Skolen er en arena som favner alle barn og unge. Det er derfor også gode muligheter for å arbeide forebyggende og holdningsskapende i skolen, står det i handlingsplanen.

Regjeringen vil også kvalitetssikre og samle de digitale informasjonstjenestene hvor barn og unge søker informasjon. Ung.no skal derfor videreutvikles for at nettsiden skal bli enda mer brukertilpasset som en kanal for kommunikasjon mellom staten og ungdom.