Hopp til innhold

Radon i skoler og barnehager

Flere av skolene og barnehagene i Hol kommune er rammet av skadelig radongass.

Hovet skole

Hovet skole er en av verstingene når det gjelder radongass.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Fire av ti skoler og barnehager i Hol kommune i Hallingdal har for høyt radonnivå i sine lokaler.

På sikt kan gassen i klasserommene være skadelig, sier rådgiver og tidligere kultur- og oppvekstsjef i Hol kommune, Børre Evensen.
Hovet skole er en av skolene som må gjennomføre store og kostbare tiltak for å kvitte seg med den farlige radongassen
.

Hovet skole

Hovet skole er en av skolene som må gjennomføre store og kostbare tiltak for å kvitte seg med den farlige radongassen.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

En versting


Elevene ved Hovet skole i Hol kommune leiker på skoleplassen, uvitende om at nettopp deres skole er en av verstingene i hallingdalskommunen når det gjelder radongass.

Ettter målinger i 2012 og 2013 kom det fram at fire skoler og barnehager av i alt ti i kommunen må gjøre omfattende tiltak for å få ned nivået av radon i skolelokalene. En av disse skolene er altså barneskolen i Hovet. I tillegg er bygdas barnehage rammet.

Dagali barnehage og Holet skole har også for høye radongassnivå.

Det sier rådgiver i Hol kommune, Børre Evensen.

Må ta vare på ungene

Nyansatt rektor Tove Margrethe Brox synes kommunen må gjøre noe med forholdene ved Hovet skole så snart som mulig.

– Rapporten er ikke noen hyggelig lesning, men jeg regner med at de som har ansvar, holder dette under oppsikt, og at det er trygt for unger å være her på skolen. De er jo framtida til bygda. Uten dem stopper bygdesamfunnet opp, og de er det viktigste kommunen har å ta vare på, sier Brox.

Første rapport kom i 2003

Rådgiver Børre Evensen var kultur- og utdanningssjef i Hol kommune da rapportene om den farlige radongassen ble laget. Det er hele ti år siden den første rapporten kom, sier Evensen.

– I 2003 utarbeidet Statens Strålevern en rapport, også for Hol kommune. Den viste at flere områder i kommunen vår er eksponert for radongass. Det gjelder ikke bare skoler og barnehager, men også privathus og ande bygninger.

Våren 2012 hadde vi Arbeidstilsynet på tilsyn i skoler og barnehager for å vurdere kvaliteten på innelufta, sier Evensen.

– Hva må nå gjøres med skoler som har for mye radongass i rommene?

– Det tiltaket vi lettest kan gjøre, er å øke kjøretida på ventilasjonsanlegget vårt.

– Men ved noen av skolene må dere gjøre mer?

– Ja, det er noen steder som ikke har gode nok slike systemer, og da er det flere mulige tiltak som må bli vurdert i etaten som har ansvaret for bygningene. Det kan være å montere avtrekksvifter, det kan være å grave radonbrønner med radonsug som det kan monteres vifter på. Det er om å gjøre å få denne gassen, som kommer fra grunnen, ut.

– Er det noen som frykter at dette er farlig?

– Vi fikk reaksjoner - helt naturlig - da verdiene kom for noen av bygningene. Ekspertene sier, at umiddelbart er ikke dette noe farlig, men over tid er det skadelig, sier Børre Evensen.