Hopp til innhold

Rådmenn tror ikke på Rygge Airport

Rådmennene i de to største byene i Østfold, tror ikke på flyplass-prosjektet til Rygge Airport. I Sarpsborg og Fredrikstad vil administrasjonen avslå søknaden om støtte.

Moss lufthavn Rygge

Rådmennene i Sarpsborg og Fredrikstad har ikke tillit til prosjektet med å gjenåpne Rygge.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er viktig at det er hold i et prosjekt når vi skal bevilge penger. Det må begrunnes godt. Så lenge flybransjen ikke er på banen, bør ikke vi heller si ja, sier rådmann Unni Skaar i Sarpsborg kommune.

Rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar

Rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar, mener søknaden fra Rygge Airport ikke er godt nok begrunnet.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Flere østfoldkommuner har allerede sagt ja til å støtte Rygge Airport med rundt tre kroner per innbygger for å drive prosjektet fram til høsten. Blant disse er Rygge og Moss.

Rygge Airport arbeider for å gjenåpne Moss lufthavn Rygge neste år, og sier de trenger 7,5 millioner kroner å drive for fram til høsten. Rundt 900 000 av disse ønsker de seg fra kommunene.

– Noe som mangler

Rådmann i Fredrikstad, Ole Petter Finess, har den samme oppfatningen som Skaar.

– Søknaden mangler uttalelser fra tredjepart som kan støtte reetableringen av flyplassen. Basert på dette anbefaler rådmannen ikke å imøtekomme søknaden, heter det i innstillingen hans.

I likhet med Unni Skaar i Sarpsborg savner han at flybransjen signaliserer at det er liv laga med en ny start på Rygge.

Formannskapet i Fredrikstad skal ta stilling til søknaden på torsdag. Ordfører Jon-Ivar Nygaard mener kommunen bør si ja og begrunner det slik:

"Det er viktig for Fredrikstadsamfunnet at Rygge (MLR) åpnes for trafikk igjen. Risikoen ved støtte er liten (tap på kroner 250.000,-)".

I går sa også politikerne i Moss ja til en søknad om å støtte gjenåpning med 100.000 kroner, etter anbefaling fra rådmann Bente Hedum. Formannskapet i Sarpsborg får saken i neste uke.

Etterlyser andre instanser

I Sarpsborg er rådmann Unni Skaar ikke bare spørrende til hvor flybransjen er i prosjektet til Rygge Airport. Hun savner også andre offentlige instanser.

– Det er Østfold fylkeskommune og Innovasjon Norge som har midler til næringsutvikling. De har heller ikke gått inn i Rygge Airport. Det er viktig at de største aktørene er med. Det kan jo bety at de som oss mener at det ikke godt nok grunnlag for å gå videre med prosjektet.

NRK er kjent med at selskapet Rygge Airport foreløpig ikke har sendt noen søknad om økonomisk støtte til Østfold fylkeskommune.