Hopp til innhold

Prostitusjonssenter truet

Flere Ap-topper vil ta pengestøtten fra Pro Senteret som er et av landets største hjelpetiltak for prostituerte.

Prostitusjon i Oslo sentrum

Prostituerte i Oslo kan miste Pro Senterets tilbud fordi Arbeiderparti-politikere ikke liker måten senteret jobber på.

Foto: NRK

Pro Senteret i Oslo har jobbet for og med sex-arbeidere i flere tiår, men nå kan det være slutt.

Grunnen er at en gruppe stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet ikke liker måten senteret jobber på, skriver Dagbladet.

– Vi har opplevd i flere år at Pro Senteret aktivt motarbeider norsk lov, både sexkjøploven og loven mot bordellvirksomhet. Vi utfordrer senteret til å gå i seg selv for å gjøre en bedre jobb med å få jenter ut av prostitusjon, sier Marit Nybakk (Ap).

Mener Pro Senteret lyver

Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen.

Foto: Stortinget

Arbeiderpartipolitikerne hevder blant annet at hjelpetiltaket gir inntrykk av at sex-kjøploven ikke fungerer, at Pro Senteret samarbieder med organisasjoner som jobber for full legalisering og at de aldri har uttalt at de faktisk er mot prostitusjon.

– Vi er lei av at Pro Senteret undergraver det arbeidet vi gjør. Det er provoserende. Arbeidet må rettes mot det å få jenter ut av prostitusjon. Det er det de har fått mandat og penger til, men det er ikke det de gjør, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagbladet.

I tillegg mener Ap-toppene at Pro Senteret ikke kan fungere som en fagforening for de prostituerte, så lenge de er statlig finansiert.

Er uenig i kritikken

Bjørg Norli.

Bjørg Norli.

Foto: Pro Senteret

Fungerende leder av Pro Senteret Bjørg Norli kjenner seg ikke igjen i påstandene fra stortingskvinnene.

– Utspillene vitner om lite kunnskap om hva Pro Senteret faktisk gjør. Men vi er uenige om hvilke politiske virkemidler som bør settes i verk for å imøtekomme prostitusjon som et problem i samfunnet, og hvordan vi skal bistå de som har prostitusjonserfaring, sier Norli.

Hun påpeker også at selv om de får statlig støtte, så kommer den største finansieringsbiten fra Oslo kommune.

Norli understreker også at senteret er mot prostitusjon og at de ikke motarbeider sexkjøploven.

– Den kampen er over for lenge siden for vår del, men ser på det som vår oppgave å si hva som er konsekvensene av loven.