Professor i krisepsykiatri: – Tross frykten

Har du blitt skeptisk til å delta på karikaturseminarer og – debatter etter terrorangrepene i København? Lars Weisæth gir deg tips til hvordan du kan jobbe med frykten.

Krisepsykiater Lars Weiseth

Lars Weisæth mener at vi må trosse frykten og være aktive deltakere i kampen for de grunnleggende demokratiske verdiene.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Når det er en økt risiko for terror, er det viktig å være skjerpet, men ikke nervøs. Det er fire tiltak du kan gjøre for å oppnå dette, sier Lars Weisæth, professor i krisepsykiatri.

1. Tenk statistikk

Det er svært liten risiko for den enkelte å bli rammet av terror, sier Weiseth.

– Hvis du deler sannsynligheten for å bli rammet av terror på fem millioner nordmenn, ser du at sannsynligheten blir svært liten.

Han legger til at den formen for terror som vi ser nå, altså gatevold, er mindre farlig enn de store bombeangrepene som tar mange liv.

2. Forstå terroristene

– Terroristene prøver å gjøre oss livredde, eller provosere oss så mye at vi utvikler et slags hat mot dem. Begge disse reaksjonsformene er uønskede. Du kan velge hvordan du vil reagere. Jo mer du skjønner av terroristens siktemål, jo mer kan du bestemme deg for å ikke følge den tendensen som de forsøker å spille på, sier professoren.

3. Tro på samfunnet

– Vær overbevist om at samfunnet, spesielt politi og etterretning, gjør det kan for å redusere risikoen. Det har vist seg at mange planlagte terrorhandlinger har blitt avverget, sier Weiseth.

I tillegg har flere terrorforsøk blitt begrenset på grunn av politiopprustning.

4. Tross frykten

Ifølge Weisæth er punkt fire det vanskeligste.

– Erkjenn at terror er en form for krig i fredstid. De som rammes av denne typen terror, gatevolden, er ikke bare er uskyldige ofre, de er også deltakere i en viktig kamp for grunnleggende demokratiske verdier. Jo viktigere sak, jo mer tåler vi. Å trosse frykten å delta på arrangementer er noe av det viktigste du kan gjøre, sier Weiseth.