Pris til sykehjemsmat

Døli sykehjem i Nittedal har den beste sykehjemsmaten i Akershus. Landbruks- og matdepartementet står bak kåringen, der fire finalister ble valgt ut på grunnlag av bilder og en skriftlig presentasjon. En jury har vurdert både matens kvalitet og stemningen ved måltidet.