Populær skolefrokost

Skolefrokost er populært, det viser ferske tall fra Østfoldhelsa. Ved hjelp av de såkalte «Røre»-midlene fra Østfold fylkeskommune har 32 skoler her i fylket kunne tilby elevene sine gratis frokost i form av havregrøt, hver dag eller flere dager i uken. For å finne ut om skolene klarer å opprettholde frokosttilbudet uten ekstern støtte, har ikke prosjektet fått penger til dette i år. Undersøkelsen til Østfoldhelsa viser at de fleste skolene fortsatt serverer frokost.

Havregrøt
Foto: Colourbox