Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen slutter

Fra 1. november går Fossen til Justisdepartementet.

Christine Fossen

Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling allerede den 1. november.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Fossen sier i en pressemeldingen til Politidirektoratet at det er svært trist å forlate Sør-Øst politidistrikt, og alle de flinke medarbeiderne hun har vært leder for.

Til sammen har hun 28 års fartstid i politiet, hvorav 19 av dem vært som fungerende politimester.

Astrid Røren

Nestleder i politiets fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt, Astrid Røren, sier de ønsker Fossen lykke til i ny jobb.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi takker for samarbeidet og ønsker Christine Fossen lykke til med ny jobb, sier nestleder i politiets fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt, Astrid Røren til NRK.

Fikk beskjed via tekstmelding

Røren understreker at de ikke visste noe om fratredelsen før i dag.

– Det kom som en tekstemelding til oss som jobber i politidistriktet, i tillegg til at det ble lagt ut på en internside.

Hun legger til at de nå ser fremover, og ønsker en ny politimester velkommen når den tid kommer.

Inntil videre skal visepolitimester Steinar Kaasa fungere som politimester i Sør-Øst.

Nye oppgaver i Justisdepartementet

I Justisdepartementet skal Fossen bidra til å forsterke departementets arbeid med innføring av ny straffeprosesslovgivning, i tillegg til å forsterke departementets internasjonale oppgaver.

– Jeg svært glad for den muligheten jeg har fått til å ta fatt på nye oppgaver i Justisdepartementet, sier Christine Fossen i pressemeldingen.

Hun har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.

Politidirektoratet skriver at departementet ser fram til å bli styrket med Fossens lange og brede erfaring og kompetanse fra politietaten.