Mener alle han møter er enige om at reformen har gjort politiet bedre

Justisminister Jøran Kallmyr sier alle han snakker med, både ansatte og ledere i Sør-Øst politidistrikt, mener nærpolitireformen har gjort politiet bedre. Arbeiderpartiets Lene Vågslid sier at det absolutt ikke stemmer.

Jøran Kallmyr

Justisminister, Jøran Kallmyr sier politireformen har gjort politiet mye bedre.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Da justisminister Jøran Kallmyr besøkte hovedkontoret til Politiet i Sør-Øst, i Tønsberg, fortalte han om en vellykket politireform.

– Både de ansatte og ledelsen sier at det nå ikke er noen vei tilbake, for Politi-Norge har blitt mye bedre som følge av nærpolitireformen.

Dette er ikke alle enige i.

– En sminket virkelighet

Senterpartiet er svært kritisk til politireformen. Det samme er Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som er leder i justiskomiteen på Stortinget. Hun mener utsagnet til justisministeren er oppsiktsvekkende og mener at Kallmyr viser et sminket bilde av virkeligheten.

Lene Vågslid (Ap)

Lene Vågslid er kritisk til politireformen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Vågslid er også frustrert over at de tillitsvalgte i politiet ikke blir hørt.

– Hvis ikke Kallmyr lytter til de tillitsvalgte og ansatte som har ropt varsku lenge vil en skakkjørt reform bare spore helt av skinnene.

Frustrasjon rundt politireformen

Heller ikke i politiet er det enighet i at politireformen er vellykket.

– Mange er frustrert og har vært det lenge, sier Lena Reif som er leder av felles enhet for etterretning og etterforskning.

Hun forteller at folk føler de har fått mindre ressurser lokalt for at saker skal behandles på en felles måte. Men hun sier det også hører med at enkelte avdelinger har fått færre pålagte oppgaver.

– De gjør ikke like mange oppgaver ute som de gjorde før.

Lena Reif, leder av felles enhet for etterretning og etterforskning

Lena Reif sier mange i politiet opplever at de har fått andre oppgaver etter politireformen. Dette har også gjort at de har blitt tilført færre ressurser.

Foto: Berit Heggholmen / NRK