Hopp til innhold

Politikere reagerer kraftig på at Haji (34) ikke får bli i Norge

De kaller saken stivbeint, byråkratisk og uforståelig. – Måten Haji og familien har blitt behandlet på fremstår som inhuman, sier Benedicte Lund (MDG).

Helene Austad

MARKERING: Lørdag samlet politikere og personer i lokalmiljøet seg i Moss for å vise sin støtte til familien.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Det er uforståelig for meg. Hvorfor kan de ikke gi han opphold mens de behandler saken.

Det sier Irene Hetmann Landgren (Ap). Hun sitter i bystyret i Moss.

NRK fortalte denne uken om Haji Hussein Haji fra Irak, som har fått avslag på familiegjenforening. UDI tviler på identiteten hans, og mener det veier tyngre enn hensynet til døtrene.

Både døtrene og kona hans er norske statsborgere. Familiefaren er nå i Italia hvor han har oppholdstillatelse, mens klagesaken hans behandles.

Behandlingen av klagesaken er ventet å ta åtte måneder.

Simen Murud (H)

1. nestleder i Østfold Unge Høyre, Simen Murud holdt appell.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Under en markering ved Moss kirke i Østfold lørdag, holdt politikere fra flere partier appeller.

– Norske myndigheter påfører disse barna et alvorlig traume, og gjør familien ute av stand til å klare seg økonomisk, sier Benedicte Lund (MDG).

– Flere år med slik usikkerhet er skadelig for barnas oppvekst, sier hun.

– Hvorfor har ikke Haji en tilknytning til Norge? Han har kone, barn og arbeidskontrakt i Norge. Han har til og med mistet et barn i Norge, sa 1. nestleder i Østfold Unge Høyre, Simen Murud.

Familien Austad

Familien har en vegg med bilder av alle fire i leiligheten.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Håper regjeringen vil se på lovverket

UDI har bedt familien legge frem mer dokumentasjon. Familien sier de hittil har levert det de har hatt av dokumenter.

Noen av disse slår UDI fast at er ekte. Likevel skriver de i avslaget fra mars at dokumentene ikke kan stoles på, fordi de er fra Irak.

– Jeg håper politikerne tar det videre til regjeringen, slik at de ser på systemet og hvordan det rammer, sier Helene Austad, som er kona til Haji og mor til deres felles barn.

Helene Austad med døtrene Sara og Emma

Helene og barna gjør det beste ut av hverdagen, selv om det mangler en person i sofaen.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Familien har gått gjennom mye. Haji har en sønn som er gravlagt på Vestlandet, etter at hans tidligere kjæreste tok sitt eget og barnets liv i 2012.

I tillegg har Helene vært gjennom kreft og de holdt på å miste sin eldste datter i en ulykke for noen år siden.

Helene skal på ny kontroll for kreften i høst. Hun synes det er vanskelig å sitte alene med dette uten Haji.

– Jeg har angst for at noe skal skje med meg.

– Jeg har sagt til folk at hvis noe skjer med meg, vær så snill og pass på barna til Haji kan komme hjem.

Tviler på identiteten hans

UDI mener 34-åringen har oppgitt ulik informasjon om sin identitet.

Ifølge familien ble navnet stavet feil under et asylintervju, med «e» da han først søkte om asyl i 2008.

I tillegg vet han ikke selv når han er født, og oppga en dato da han først kom til landet. Denne ble senere endret.

Han oppga også at han er født i en landsby nær byen Duhuk i Irak. I en annen sammenheng har han oppgitt kun Duhuk, og ikke landsbyen. Da han i et intervju i Italia ble spurt hvor han kom fra og ikke hvor han ble født, oppga han byen han bodde i som ung.

UDI har tolket dette som at det er oppgitt tre fødesteder. Direktoratet har bedt familien sende inn mer dokumentasjon.

Justisdepartementet svarer i en e-post at de ikke kan kommentere enkeltsaker. De henviser til UDI.

UDI ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere, men NRK var i kontakt med direktoratet forrige uke. Her er det de svarte: