Politiet vegrer seg for å ransake

Nye føringer om hvordan man skal ransake har ført til at politioppgaver ikke utføres.

Politiet vegrer seg for å ransake viser en ny rapport fra statsadvokaten i Oslo og Øst politidistrikt.

Riksadvokaten klargjorde i april i år regelverket for gjennomføring av ransaking og andre inngrep i mindre alvorlige narkotikasaker.

Begge politidistriktene oppfatter dette «som en innskjerping av praksis, særlig hva gjelder ransaking og kroppslige undersøkelser».