Politiet øver på fotballbråk

Rundt tretti politifolk trente på å takle fotballbråk Marienlyst i Drammen i dag. Målet er å drille mannskapene i å håndtere situasjoner som kan oppstå der store mengder folk er samlet.

Politiet trener på Marienlyst

Politiet i Søndre Buskerud trente på Marienlyst stadion i dag.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Vi må kunne håndtere alt fra enkeltpersoner til større grupper som er involvert i hendelser som kan oppstå under en fotballkamp. Derfor er det viktig at vi har øvd inn en arbeidsmetodikk.

Politiførstebetjent Torben Henriksen

Politiførstebetjent Torben Henriksen var instruktør på Marienlyst stadion.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK
Politiførstebetjent Pål Erling Lundbekk

– Det vi øver på her, kan brukes i ulike typer folkemengder, sier opplæringsansvarlig Pål Erling Lundbekk.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det sier politiførstebetjent Torben Henriksen, som var instruktør da politiet trente på Marienlyst stadion i dag. Med kolleger i rollen som fulle og bråkete supportere og publikummere, ble det øvd på å løse situasjoner som kan oppstå for eksempel under en fotballkamp.

Men denne treningen er nyttig for politifolkene å ha med seg også i andre situasjoner der store menneskemengder er samlet.

– Kan brukes til mye

– Vi trener på et konsept som heter "Bråk i folkemengder". Den taktikken og den teknikken vi øver på her, kan vi bruke i ulike typer folkemengder. Det kan være en restaurantkø, et opptog, en demonstrasjon, bråk på Bragernes torg eller på Elvefestivalen, sier politiførstebetjent Pål Erling Lundbekk, som er opplæringsansvarlig i Søndre Buskerud.

Skrålende og ravende politifolk som blir båret ut av supporterområdet på Marienlyst stadion i Drammen er ikke noe hverdagslig syn. De som spiller bråkmakerrollen gjør det med ikke ubetydelig innlevelse, og selv om de øver på situasjoner som kan utvikle seg til å bli svært alvorlige, er det tydelig at politifolk også kan ha det moro på jobb.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politiet øver på Marienlyst

Politiet pleier ikke å bære ut folk på denne måten. Det er lov å ha det moro under trening.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Alle skal trene på dette

Det er politihøgskolen som har laget opplegget for denne typen trening, som de vil at alle landets politidistrikter skal gjennomføre.

– Vi har hatt lite slike problemer i Søndre Buskerud. Vi ønsker å være i forkant, og det er klart det er en fordel å øve her på fotballstadionet, hvor det kan skje ting vi må takle, sier Lundbekk.

– Det som er faren, er jo at det er en stor folkemengde der det kan oppstå en massesuggesjon. Noen få starter, og andre kan bli dratt med. Da er det viktig at vi kommer tidlig inn, og får tatt oss av den eller de personene som lager problemer, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politiet øver på Marienlyst

En vrang 'tilskuer' føres ut.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– God etterretning er viktig

Det å ivareta sikkerheten ved en fotballkamp handler om mer enn bare konkrete grep og god observasjon, forklarer instruktør Torben Henriksen.

– Det politiarbeidet som skjer før kampen er minst like viktig. Godt etterretningsgrunnlag, og kjennskap til publikum, det er svært sentralt for oss. Vi må ha en god dialog med alle involverte parter, også utenom kampene, sier han.

– Mye av opplegget vi bruker her er basert på hvordan politiet jobber i Oslo og andre større byer. Jeg har selv mange års erfaring fra Oslo, så jeg kjenner mye av metodikken derfra, forteller Henriksen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politiet øver på Marienlyst

Her har instruktør Torben Henriksen sikret 'bråkmakeren'.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Enkeltmennesker som er utfordrende

– Det er nesten aldri den store hopen som skaper problemer. Det er enkeltmennesker og små grupperinger som gir oss utfordringer, sier politibetjent Arne Olsøy Grasbekk fra Øvre Eiker lensmannskontor.

– Da er det om å gjøre at vi, i stedet for å prøve å håndtere den store massen, griper inn og får tak i dem som skaper problemene, sier Grasbekk.

Politibetjent Arne Olsøy Grasbekk

– Når folk fra flere driftsenheter blir samkjørte, gjør vi en bedre jobb, sier politibetjent Arne Olsøy Grasbekk.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Hvor ofte regner du med å få bruk for det dere trener på her i dag?

– Dette bruker vi ofte. Sjelden på fotballarenaer, faktisk. Men vi ser jo hver eneste helg, at politiet står overfor situasjoner der mange mennesker er involvert. Det kan være på byen, på utesteder, ja på private fester også, hvor vi må ta oss av enkeltelementer i en større menneskemengde. Så dette er veldig relevant i den daglige tjenesten vår.

– Dere øver mye på teknikk her?

– Ja, det er enkelte grep, og det å på en måte få tak, som går igjen. Likevel er den store utfordringen samhandlingen.

– Det at vi trener sammen, og at alle kjenner teknikken, er viktig. Når alle kjenner bevegelsesmønsteret, går det an å tromme sammen en større flokk fra forskjellige driftsenheter som arbeider godt sammen, sier Grasbekk.