Plukket 5000 stillehavsøsters på to dager

Det er fullt mulig å plukke små avgrensede områder rent for stillehavsøsters. Spørsmålet blir hvor fort den fremmede arten kommer tilbake.

Marinbiolog Haakon Braathu Haaverstad har samlet stillehavsøsters.

Marinbiolog Haakon Braathu Haaverstad har sammen med en kollega samlet 5000 stillehavsøsters på et 175 kvadratmeter stort område i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Her er det ikke mulig å vasse, her er det ikke mulig å bade. Friluftslivet er svært begrenset siden det er så mange sylskarpe skjell her nede.

Haakon Braathu Haaverstad

Den er en uønsket fremmed art i norske farvann, men i løpet av ti år har stillehavsøstersen spredt seg i store deler av Sør-Norge. Spørsmålet er om noe kan gjøres for å begrense trusselen.

Et pilotprosjekt som er startet i Ytre Hvaler nasjonalpark kan trolig gi oss svaret.

På to dager plukket marinbiolog Haakon Braathu Haaverstad og hans kollega over 5000 stillehavsøsters fra et sund i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sjøbunnen var mer eller mindre dekket av den uønskede delikatessen.

Sanker stillehavsøsters

På et avgrenset område i dette sundet ble det plukket over 5000 stillehavsøsters.

Foto: Heidi Gomnæs

5000 østers på et lite område

Det er Statens naturoppsyn som skal studerer effektene av plukking. Målet er å finne ut hva det koster å fjerne den, og hvor fort den kommer tilbake.

Nordvest for Herføl, i Ytre Hvaler nasjonalpark, ligger et av områdene som nå er tømt for stillehavsøsters.

Over 5000 østers sanket Statens naturoppsyn på 175 kvadratmeter av sundet, forteller Haakon Braathu Haaverstad.

– Det er jo et veldig høyt tall, men det er jo i og for seg som fryktet og som forventet. Det er 175 kvadrat og 5000 individer. Håndterbart der, men fullstendig uhåndterbart når man ser på utbredelsen av arten totalt.

Fullt mulig å rydde små områder

Ifølge Miljødirektoratet er stillehavsøstersen en uønsket fremmed art som kan true lokale arter, påvirke økosystemer og ødelegge badestrender.

I sommer presenterte de sin handlingsplan mot stillehavsøsters. Der skriver de at det ikke er mulig å bli kvitt arten. Målet er derfor er å forebygge spredning av stillehavsøsters til nye områder og redusere forekomst og konsekvenser av eksisterende forekomster.

Forsøket med å renske områder for stillehavsøsters har vist seg nyttig, bekrefter Braathu Haaverstad. To dager brukte han og en kollega i sjøen for å hente opp 750 kilo stillehavsøsters fra et område på 175 kvadratmeter.

– Disse tallene dokumenter det vi har mistenkt, at å rydde ut denne arten er uoverkommelig.

– Men samtidig så har vi her bevist at det går an å rydde hvis bare området er lite nok – og det er vel så interessant. At hvis man går på, og bruker tid og er nøyaktig, så går det an å holde arten unna små områder i alle fall.

Sekk med stillehavsøsters

Stillehavsøstersen destrueres.

Foto: Statens naturoppsyn