Pasient falt fra 5. etasje

En pasient som ville rømme fra avrusning, falt fra femte etasje og landet på asfalten. Nå har Fylkesmannen i Østfold åpnet tilsynssak mot Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold i Moss

Det var ved Sykehuset Østfolds avdeling i Moss at pasienten falt mellom fire og fem etasjer i forbindelse med et rømningsforsøk.

Foto: NRK

Pasienten var tvangsinnlagt til avgiftning og behandling, men skal ha opplevd oppholdet som ren oppbevaring, forteller generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne.

– Mye kan tyde på at sikringen av pasienten ikke har vært god nok. I tillegg kan det virke som behandlingen han har fått i forkant har vært mangelfull. Vi har derfor bedt om at Fylkesmannen også ser nærmere på forholdene som førte til rømningsforsøket, sier Thorne.

Ville fire seg ned i sengetøyet

Rett før ulykken hadde mannen i 20-årene fått dra til byen sammen med en annen pasient og sprukket. Han kom ruset tilbake til sykehuset og ble flyttet til avgiftningsposten.

Generalsekretær i Norsk Pasientforening Knut Fredrik Thorne

Leder Knut Fredrik Thorne i Norsk pasientforening har bedt Fylkesmannen om å se nærmere på saken.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

Da de ansatte lot han være alene på rommet med lukket dør, forsøkte han å binde sammen sengetøy til et rep og fire seg ned. Tøyet brast da mannen så vidt var kommet ut av vinduet. Han falt 4-5 etasjer og landet på asfalten.

Pasienten overlevde, men med omfattende og alvorlig bruddskader.

Blir preget for livet

– Det er for tidlig å si hvor store de varige skadene blir, men det sier seg selv at faller man fra 5. etasje, blir man preget av det, sier Thorne.

Fylkesmannen i Østfold startet tilsynssak mot Sykehuset Østfold rett før påske.

Svarer fylkesmannen neste uke

Sykehuset Østfold ønsker ikke å kommentere saken før de har sendt en redegjørelse til fylkeslegen neste uke.

– I Norsk Pasientforenings gjennomgang av saken ser vi lite spor av at pasienten skal ha fått noen behandling de to månedene han var innlagt før ulykken, og vi har heller ikke funnet noen behandlingsplan, sier Knut Fredrik Thorne.

– Hva som skal gjøres videre, får vi ta stilling til når resultatet fra Fylkesmannen foreligger. Det bør i hvert fall være aktuelt å søke pasientskadeerstatning.