Østfoldinger oftest på Harry-tur

Fire prosent av den norske befolningen grensehandler. For østfoldingenes del er det 16 prosent av innbyggerne som drar på Harry-tur.

Grensehandel Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) om nordmenns fritidsaktiviteter og grensehandel slår fast at østfoldingene er de som handler aller mest i grensebutikkene på svensk side.

En måte å kombinere fritidsreiser med er å gjøre "noe nyttig", er å shoppe. Da er østfoldingene "flinkest" med å kombinere fritidsreisen grensehandel i Sverige.

 

Illustrasjonsfoto matvarer fra Sverige
Foto: Rainer Prang / NRK

En del av hverdagen

For mange østfoldingers del er handleturen til Sverige en del av hverdagen.

For andre er handleturen til Svinesund og Strömstad en begivenhet de opplever noe mer sjeldent, og da gjelder det å få med seg mest mulig på en gang.

Tallene i TØIs undersøkelse er fra 2005, og viser at vestlendingene kun kjenner grensehandelen gjennom media, mens fire prosent av gjennomsnitts-Ola og -Kari handler i Sverige.

En av ti hedemarkinger handler i de svenske grensebutikkene, og  folk fra Vestfold og Akershus er relativt hyppig i Sverige på handletur.

Kan være flere som handler

I TØIs reisevaneundersøkelse rapporteres handleturer til Sverige sammen med reiser over ti mil og utenlandsreiser.

Dermed er det store muligheter for en underrapportering, og i følge undersøkelsen bekreftes underrapporteringen av andre kilder selv om ikke tallene er direkte sammenlignbare.

Tall fra SIFO viser at fire av ti nordmenn (ni av ti østfoldinger) har handlet i Sverige (2006). Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at to av ti nordmenn ( seks av ti østfoldinger) har foretatt en dagstur til utlandet de siste tre måneder (2006).

En politisk markering

De som handler i Sverige skiller seg ikke mye ut sammenlignet med resten av befolkningen, viser TØIs undersøkelse.

Unntaket er at mange av Harry-handlerne røyker og hvilken politisk oppfatning de har.

Selve handleturen er for mange en "politisk markering", og for røykerne, som får mye billigere tobakk i Sverige enn i Norge, gir handleturen en ekstra mulighet for å få foretatt en markering.

Polvarer, vin
Foto: Rainer Prang

De som er over 55 år handler mest i Sverige, og de har deltidsarbeide eller er ikke yrkesaktive.

Folk med høyere lønninger og som er yrkesaktive, handler minst i Sverige. Det samme gjelder de med lavest inntekt, som ikke ser seg råd til å foreta reisen til "Tobakkens- og kjøttets Mekka" på den andre siden av grensen.

Strömstad på topp

De som handler i Sverige bor ikke langt unna grensen. Østfoldingene, som har kort vei over til herlighetene på svensk side, drar oftest til Strömstad kommune, som også innbefatter Svinesund.

58 prosent av østfoldingene havner i Strömstad kommune, der det er et vell av matbutikker og hele to Systembolags-utsalg.

De siste årene har matbutikkene på Svinesund og Nordby ligget på svenske "Topp 5-lister" over butikker som omsetter mest dagligvarer i Sverige. De to polutsalgene i Strömstad kan også vise til betydelige salgstall på Systembolagets lister.

Bruker bil

Østfoldingene og øvrige grensehandlere baserer sine turer på bilbruk. 94 prosent av grensehandlerne kommer i bil, tre prosent med buss og tog, mens de øvrige kommer med fergen over Oslofjorden på strekningen Sandefjord-Strömstad.

Andelen grensehandlere som har med seg passasjerer er høy, og det tyder på at reisen er noe man gjerne gjør i fellesskap med andre.

60 prosent av bilturene foregår med to personer i bilen, og i gjennomsnitt er det 2,4 personer pr. bil.

Grensehandelen foregår hele uken igjennom, men lørdag er den mest vanlige dagen å handle på. Da reiser en av fire grensehandlere på tur til Sverige.

Selv om grensebutikkene også er åpne søndager er det kun en av ti handleturer som foregår på søndager.