Østfold-museene slås sammen

Østfold får ett fylkesmuseum. Fredrikstad Museum, Halden Historiske Samlinger og Østfoldmuseet skal slås sammen.

Tor Ingar Ulsnæs, Halden Historiske Samlinger

Tor Ingar Ulsnæs, museumsdirektør ved Halden Historiske Samlinger, sier at ideen om en konsernmodell som gir rom for lokal selvstendighet og særpreg, er et bra grunnlag for å danne et nytt Østfold-museum.

Foto: Rainer Prang / NRK

I forslaget til statsbudsjett ligger det et forslag om å bruke 3,5 millioner kroner på å etablere en felles museumsorganisasjon for alle museene i Østfold.

Intensjonsavtale i løpet av våren

Målet er å få i havn en intensjonsavtale som omfatter alle museene i løpet av første halvår 2009.

Sammenslåingen er en del av den såkalte museumsreformen som startet i 2002 og som går ut på redusere antall museer i Norge til cirka 60.

I 2001 var det over 700 museer i Norge, og allerede er antallet redusert til omlag 100.

Men da Østfoldmuseet ble etablert i 2006, valgte Fredrikstad Museum og Halden Historiske Samlinger å stå utenfor samarbeidet.

- Mer åpenhet for lokalt særpreg nå

Nå har begge endret oppfatning. Styrene går nå inn for å etablere ett felles fylkesmuseum for Østfold.

- Det er mer åpenhet for alternative løsninger denne gang, sier Tor Ingar Ulsnæs, museumsdirektør ved Halden Historiske Samlinger.

Han forteller at prosessen som førte frem til etableringen av Østfoldmuseet i 2006, var lite åpen for lokalt særpreg og lokal selvstendighet.

Konsern med størst mulig lokal selvstendighet

- Men nå har vi tenkt oss en type konsernmodell hvor enhetene har størst mulig selvstendighet. Om vi tar sikte på å etablere en modell hvor vi beholder både særpreg og egeninntekter på hvert vårt sted, så er grunnlaget mye bedre for å å gå videre i forhandlingene, sier Ulsnæs.

Han medgir imidlertid at saken også har å gjøre en del med betingelsene staten tilbyr de lokale museene.

Gulrot og pisk

- Staten bruker både gulrot og pisk i denne saken. Departementet lokker med ganske mye mer penger om vi blir med på sammenslåingen og truer med at vi havner langt ned på prioriteringslisten for investeringsmidler dersom vi sier nei, sier Ulsnæs.

Han forteller at det første møtet mellom de tre museene finner sted i november og anslår at sammenslåingen kan være i havn innen sommeren.

- Måtte bli med om vi ville utvikle oss videre

Fredrikstad Museum valgte også å holde seg utenfor da Østfoldmuseet ble etablert. Museumsbestyrer Tove M. Thøgersen sier at det tildels skyldtes organiseringen og styreformen som den gang ble foreslått.

Men også i Fredrikstad har signalene fra sentralt holdt veid tungt.

- Det er klart at dette også for oss handler om pisken og gulroten fra statens side. Vi er ambisiøse og vil videre, og vi har skjønt på kulturminister Trond Giske at vi ikke ville få penger til utvikling av Tøihuset og andre deler av museet vårt om vi ikke ble med på sammenslåingen, sier Thøgersen.

- Gunstig med større kollegium

Hun presiserer at det er positive sider ved en sammenslåing utenom de økonomiske aspektene.

- Det er klart at vi er opptatt av den faglige utviklingen, og det er selvsagt interessant å komme inn i et større kollegium for å kunne utvikle nye prosjekter og bruke de fagressurssene som er til rådighet i et samlet Østfold-museum. En del prosesser kan bli tyngre å ro i land enn om man er herre i eget hus og har sitt eget styre, men det er en av tingene vi må ta med på kjøpet, sier Thøgersen.

Hun forteller at museumsledelsen i Fredrikstad allerede har hatt møte med fylkesrådmannen og fylkesordføreren i Østfold om forhandlingsprosessen frem mot sammenslåingen.

Direktør Gunn Mona Ekornes i Østfoldmuseet mener at den store fordelen med en sammenslåing er at det vil styrke museumsvesenet i Østfold i faglig forstand.

Usikkerhet blant de ansatte

Men hun forteller at de ansatte i Østfoldmuseet er usikre på det som nå skjer.

- Jeg merker veldig tydelig på de 30 ansatte i Østfoldmuseet at det knytter seg ganske stor usikkerhet til dette. De lurer veldig på hva fremtiden vil bringe og hvor mye endring dette vil bety for deres del, sier Ekornes.

Hun tror imidlertid at de ikke har noe å frykte.

- Selv har jeg et veldig avslappet forhold til dette. Denne prosessen dreier seg om gamle kollegaer som skal sette seg ned sammen for å forhandle om en forhåpentligvis faglig sett bedre fremtid for Østfolds museumsvesen, og det synes jeg skal bli veldig spennende, sier Ekornes.

Prosessen fremover ikke avklart

Det er ennå ikke avklart hvordan prosessen frem til sammenslåingen skal foregå.

Etter planen skal Halden Historiske Samlinger og Fredrikstad Museum etablere en felles stiftelse innen 1. februar 2009, som siden skal forhandle med Østfoldmuseet om konsolidering, men det er mulig at de tre partene rett og slett forhandler seg imellom uten å gå veien om en slik mellomstasjon.