Hopp til innhold

Oslo vokser raskere enn ventet

Europas raskest voksende hovedstad vokser enda fortere enn hittil forventet. Det er grunnleggende positivt, ifølge byrådet. Det er Carl I. Hagen uenig i.

Oslo vil ha 819 000 innbyggere i 2030, ifølge en fersk befolkningsprognose fra statistisk kontor i Oslo kommune.

Det er 12 000 flere enn man trodde på samme tid i fjor og 171 000 flere enn ved årsskiftet. Den nye befolkningsfremskrivningen er basert på statistikk fra 2014, og tallet er oppjustert av tre årsaker:

  • Oslo-kvinner fødte flere barn enn i 2013.
  • Levealderen fortsetter å stige. Antall døde falt kraftig.
  • Flere velger å bli boende i Oslo. For første gang siden 2007 flytter flere til Oslo fra andre deler av landet enn omvendt.

Det siste betyr at nettoutflyttingen av etnisk norske barnefamilier fra Oslo til særlig Akershus og Østfold har bremset opp.

Grunnleggende positivt

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg (H) konstaterer med tilfredshet at flere velger å bli boende i Oslo.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det er grunnleggende positivt at vi blir flere og at flere ønsker å bo i Oslo, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

Han er politisk ansvarlig for kommuneplanen for perioden frem mot 2030. I den går det fram at Oslo har areal nok til å bygge 120 000 nye boliger, tilstrekkelig til å møte befolkningsveksten.

– Det er klart det også skaper noen utfordringer. Vi er nødt til å bygge flere skoler og barnehager. Det har vi kjent til lenge, men nå blir trenden ytterligere forsterket.

– Men etter hvert vil de som går i skole og barnehage komme i arbeid, bidra i Oslo-samfunnet og betale skatt til kommunen. På den måten kan vi finansiere skoler, barnehager og eldreomsorg bedre enn i dag, sier Eirik Lae Solberg.

I realiteten innvandring

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen (Frp) er kritisk til at befolkningsveksten i Oslo blir fremstilt som grunnlegende positiv.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ikke alle er enige i at befolkningsvekst er grunnleggende positivt. Blant kritikerne er Carl I. Hagen (Frp).

– Det er mange negative ting forbundet med befolkningsvekst. Det krever store offentlige investeringer. Særlig har vi i Oslo utfordringer ved integreringen av våre nye landsmenn.

– Befolkningsveksten de andre snakker varmt om er i realiteten innvandring og vekst i innvandrerbefolkningen. Det utgjør 70 prosent, sier Hagen.

Hagen viser til de siste tilgjengelige tallene fra Statistisk Sentralbyrå på området. SSB-rapporten fra 2012 viser at etniske nordmenn vil stå for bare 6,4 prosent av befolkingsveksten fram mot 2030. 70 prosent er andelen når også vestlig innvandring og østeuropeisk arbeidsinnvandring er unntatt.

Kostnad for kommunen

Hadde også du vært positiv hvis befolkningsveksten hadde bestått av etniske nordmenn?

– Ikke nødvendigvis. Det kommer an på hvem som kommer. Hvis det kommer folk som stort sett mottar offentlige ytelser som sosialhjelp og som skal ha barnehager og skoler, så er det en kostnad for kommunen uansett, sier Carl I. Hagen.

Eirik Lae Solberg minner om at mange innvandrere kommer i jobb i løpet av relativt kort tid og trekker også fram den nye flyttetrenden i 2014.

– Færre med tradisjonell norsk bakgrunn flytter ut av Oslo enn tidligere, konstaterer han.