Hopp til innhold

Oslo Vei saksøker kommunen

Konkursboet i Oslo Vei krever 500 millioner kroner i erstatning fra Oslo kommune, fordi de mener kommunen bidro til konkursen.

Huken pukkverk

Konkursboets krav på erstatning er basert på at kommunen stanset Oslo Vei AS' uttak av steinmasser her ved Huken pukk- og asfaltverket i november 2010.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

Vei-selskapet ble slått konkurs i desember i fjor, etter at byrådet sa nei til økonomisk krisehjelp.

Ikke lenge etter ble det kjent at kommunen mistenkte korrupsjon i Oslo Vei. Mistanken kom etter et anonymt tips til kommunens sentrale varslingsordning.

Tipset gikk på blant annet sosial dumping og forhold knyttet til ansettelser, permitteringer og innleie av arbeidskraft.

I september leverte konkursboet i Oslo Vei stevning til Oslo tingrett hvor de krever erstatning for tap på 500 millioner kroner fra Oslo kommune.

Bakgrunnen for kravet er at konkursboet hever at Oslo kommune blandet roller og aktivt bidro til konkursen i Oslo Vei AS i desember i fjor.

– Den politiske ledelsen i Oslo kommune tvang frem en konkurs i Oslo Vei AS og lot virksomhetens nærmere 300 ansatte, lokale underleverandører, banker og andre kreditorer ta regningen, sier Tom Hugo Ottesen, bostyrer for konkursboet i Oslo Vei.

– Dette er en svært beklagelig situasjon, men vi ser ingen annen utvei for å beskytte kreditorene enn å kreve erstatning fra Oslo kommune.

– Kommunen blandet roller

Bostyret mener Oslo kommunes mange roller som både eier, reguleringsmyndighet og kontraktspart ikke har blitt utøvd på lovlig måte.

Hallstein Bjercke

Næringsbyråd i Oslo kommune, Hallstein Bjercke (V).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Bobestyrer Ottesen synes det er underlig at kommunen lar kreditorene få regningen for en politisk beslutning.

Konkursboets krav på erstatning er basert på at Oslo kommune stanset Oslo Vei AS' uttak av steinmasser ved Huken pukk- og asfaltverket i november 2010, og senere instruks i september 2012 om å avvikle virksomheten på Huken.

Ifølge bostyret var Huken avgjørende for Oslo Veis evne til å dekke selskapets økonomiske forpliktelser.

– Kommunen var fullt klar over at konsekvensene av den politiske beslutningen om å avvikle Huken ville være konkurs i Oslo Vei AS, med mindre kommunen tilførte selskapet friske midler, noe de ikke ville, sier Ottesen.

Næringsbyråd i Oslo kommune, Hallstein Bjercke (V), hadde ikke sett stevningen fra veiselskapet da NRK kontaktet ham.

– Vi har avvist et såkalt prosessvarsel fra boet, og venter nå på en stevning, sier Bjercke.

I et svar til konkursboet skriver Oslo kommune at de bestrider ethvert erstatningsansvar knyttet til at selskapet gikk konkurs.