Oslo kommune underrapporterer lovbrudd

Renovasjonsetaten har langt flere brudd på arbeidsmiljøloven enn det Oslo-politikerne har fått vite om.

Veirenobil

Oslo kommune sa opp kontrakten med Veireno i mai 2017 og tok selv over søppeltømmingen i Oslo. Nå viser det seg at kommunen har underrapportert brudd på arbeidsmiljøloven.

Foto: Vivian Stensrud / NRK

Siden april har etaten rapportert 50 lovbrudd blant sine søppelkjørere, men tallet er nesten seks ganger så høyt. Det er i all hovedsak snakk om at sjåførene ikke har nok hviletid mellom skiftene. Hviletidsbestemmelsene er brutt nesten 300 ganger siden april.

– Det er ikke hviletidsbestemmelsene som er brutt 300 ganger, det er summen av arbeidstid og hviletid, sier Tron Kallum, fungerende direktør i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

– Kveldsvakten varer til 22.00. Hvis så kveldsvakten tar på seg en dagvakt og begynner klokka 06.00 dagen etter, har han bare hatt åtte timer hvile. Da har han hatt et brudd.

– Hvis han også har jobba en halvtime over, uten å ha avtalt det med driftslederen, får han to brudd.

Har ikke hatt kontroll på arbeidstidene

Tron Kallum

Tron Kallum, Renovasjonsetaten i Oslo.

Foto: Privat

Etter at Oslo kommune tok over søppeltømmingen i Oslo i mai, etter å ha sagt opp kontrakten med Veireno, har de ikke hatt kontroll på den ukentlige arbeidstiden til de ansatte.

– Vi har fått rapporter ukentlig og det viser seg at vi har hatt rutinesvikt på godkjenning av ukentlig arbeidstid. Det skal driftslederne gjøre per renovatør.

I forrige uke gjorde renovasjonsetaten en internkontroll. De gikk gjennom stemplingstidene til 160 ansatte fra 1. april til og med forrige uke.

– Under arbeidsmiljølovens bestemmelse om «hviletid under 11 timer» har vi hatt 128 brudd.

– De får nok hvile

– Hva gjør dere for at renovatørene skal få nok hvile framover?

– De får nok hvile.

– Men når de bare har fått 6 timer, så er jo ikke det nok hvile.

Ørnulf Halmrast

Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet.

Foto: Kolonihaven Studio AS

– Av 128 brudd, så er det 85 brudd der de har hatt hviletid mellom ni og elleve timer. Det kan avtales, og vi har avtale med tillitsvalgte. Vi har ikke pålagt dem å jobbe. Vi har hatt tre tilfeller på seks måneder under åtte timer.

Kommunen rapporterte selv bruddene til Arbeidstilsynet.

– Nå skal vi først be Oslo kommune om en redegjørelse, og så skal vi se nærmere på dette, sier regiondirektør, Ørnulf Halmrast.

Færre og færre lovbrudd

Leder av teknisk fagforening i Oslo, Terje Strømsnes, sier han ikke kjenner godt nok til detaljene i de nye lovbruddene, men sier det generelt har blitt mye bedre etter at Oslo kommune tok over etter Veireno.

– Det blir færre og færre lovbrudd. Det er mye bedre nå enn da Veireno sto for søppeltømmingen. Men åpenbart er det fortsatt et stykke igjen, siden det jo tross alt fortsatt er lovbrudd.

Når det gjelder de interne vaktbyttene etaten mener renovatørene gjør, kjenner Strømsnes ikke til dette.

– Nei, jeg kjenner ikke til at de bytter vakter slik at det blir for lite hvile.