Oslo har færrest lærere

Oslo har færrest utdannede pedagoger per barn av alle norske storbyer, viser tall fra KOSTRA. Dårlig lønn og utviklingsmuligheter har skylda, mener Utdanningsforbundet skriver Dagsavisen. Oslo har en pedagog per femtende barn, mens Trondheim kommer best ut med en per tiende. Oslo har også det høyeste tallet av ansatte som er unntatt kravet om utdanning. Utdanningsforbundet mener yrket må få et løft i status og lønn.