Byrådet i Oslo 2019-2023
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo-budsjettet 2020

Oppsummert

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti har lagt fram sitt forslag til budsjett for Oslo kommune i 2020. Bystyret skal vedta budsjettet i desember.

  • Vil bruke millioner på treplanting

    Fire millioner kroner vil byrådet i Oslo bruke på å starte et storstilt treplantingsprosjekt. Forslaget kommer i tilleggsinnstillingen til neste års budsjett. Byrådet har et erklært mål om å plante 100.000 trær innen 2030.

  • 250 mill. på billigere kollektiv

    Oslo-byrådet vil bruke 250 millioner kroner på billigere billettpriser hos Ruter, men må bli enige med Vikens fylkesråd for å få gjennomført det. Det kommer fram i tilleggsinnstillingen til Oslo-budsjettet. Forhandlinger om dette skjer til våren.