– Skyhøy regning kan skyldes brudd på anbudsregler

Rederiet som eier Godafoss mener Kystverket brøt anbudsreglene da de skulle rydde opp i oljesølet etter grunnstøtingen for to år siden.

Godafoss

Omfattende redningsaksjon – og regningen ble høy.

Foto: Kustbevakningen / SCANPIX

Sluttsummen for redningsaksjonen ble på nesten nitti millioner kroner, en sum som ifølge rederiet kunne vært lavere. Nå har de klaget Kystverket inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser.

– Ikke konkurranseutsatt

Kystverket beskyldes i et tjuetre siders langt brev til Klagenemda for offentlige anskaffelser, Kofa, for å ha kjøpt varer og tjenester til oljevernaksjoner langs norskekysten uten konkurranseutsettelse.

Det er spesielt Godafoss-ulykken som vies stor plass i klagen, etter at sluttsummen for redningsaksjonen kom på nesten nitti millioner kroner. En sum rederiet mener kunne vært lavere.

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, er ikke enig i beskyldningene.

Foto: Kystverket

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, har satt seg inn i klagen og er ikke enig i beskyldningene.

– Vi mener i utgangspunktet at den forståelsen som er lagt til grunn her ved hasteanskaffelser er riktig og er uenig i det rederen legger til grunn, forklarer han.

Rederiet Eimskip mener de har godt hold for klagen og skriver blant annet følgende:

I oljevernaksjonen har det blitt foretatt flere innkjøp av Kystverket og de enkelte kjøpene er blitt dokumentert av Kystverket i anledning forhåndsvarsel om refusjonsvedtak mot Eimskip. Wikborg, Rein og Co har på vegne av Eimskip gjennomgått fakturabilagene og på denne bakgrunnen har det blitt klart at Kystverket har begått flere brudd på anskaffelsesreglene, ved ikke å kunngjøre anskaffelsene i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Klager ønsker derfor å få saken vurdert av Klagenemda for offentlige anskaffelser.

Advokatfirmaet Wikborg Rein og co. har utarbeidet klagen på vegne av rederiet Eimskip og ønsker ikke å kommentere klagen ytterligere.

– Snudd på hode

Etter ulykken 17. februar i 2011 midt i nasjonalparken tok Kystverket over redningsaksjonen, slik at den ble en statlig operasjon. Det ble iverksatt umiddelbare skadebegrensningstiltak, vaskestasjon og destruering av oljeavfall.

I sitt brev skriver advokatfirmaet at i de fremlagte protokollene av innkjøpene mener de å synes at ingen av anskaffelsene har blitt kunngjort.

De ulovlige direkteanskaffelsene er først og fremst begrunnet med hjemmel i hasteunntak. «På bakgrunn av gjennomgangen som nå er foretatt, er det liten tvil om at det har skjedd brudd mot anskaffelsesreglementet generelt i Kystverkets anskaffelser i Godafoss-aksjonen.»

Klagen går også på flere forhold langs norskekysten de siste årene og rederiet mener det nærmest fremstår «som om ulovlige direkte anskaffelser som har blitt en alminnelig praksis hos Kystverket i slike situasjoner.»

Ly sier at Kystverket nå er i ferd med å svare Kofa, men mener situasjonen er snudd på hode.

– Når et fartøy går på grunn, gir vi pålegg til rederiet om å rydde opp. Hvis vi gjør det på deres vegne, er ikke vi den ansvarlige på regningen, men rederiet selv.

Det er grove beskyldninger.

– Ja, men vi er ikke enige i rederiets syn på dette, sier han.