Opprettholder budet på Follum

Papirfabrikken Follum i Ringerike blir trolig lagt ned i slutten av mars neste år. Viken Skog opprettholder budet på papirfabrikken Follum i Ringerike. Nå ønsker Viken Skog nye samtaler med Norske Skog om et eventuelt kjøp.

Follum fabrikker

Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog sier de selger mindre papir nå enn før.

Foto: Follum fabrikker

Tidligere fredag formiddag ble det kjent at konsernledelsen i Norske Skog anbefaler styret å legge ned produksjonen ved Norske Skog Follum. Det betyr at 356 ansatte kan miste jobben. Samtidig anbefales det å foreløpig opprettholde full drift ved fabrikkene på Skogn og i Halden.

Norske Skog Follum ligger ved Hønefoss og fabrikken produserer avispapir, magasinpapir og bokpapir. Årlig kapasitet er 290.000 tonn. Norske Skog har faset ut flere mindre fabrikker både i Norge og utlandet de siste fem årene.

Sven Ombudstvedt.

– Vi har tapt milliarder, og vi er ikke i en situasjon der vi kan tillate oss å tape mer penger, sier Sven Ombudstvedt ved Norske Skog.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK
Ragnhild Borchgrevink

Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i Viken Skog.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Det er med tungt hjerte overfor samtlige ansatte, leverandører og lokalsamfunnet at vi anbefaler å legge ned Norske Skog Follum. Norske Skog selger mindre papir enn før siden mange erstatter papir med elektroniske medier. Da trenger vi dessverre ikke så mange fabrikker som lager papir lenger, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog i en pressemelding fra Norske Skog.

280 millioner kroner

Viken Skog bekrefter i dag at de opprettholder budet på 280 millioner kroner på papirfabrikken Follum.

– Vi opprettholder budet vårt og er fortsatt interessert i å diskutere en mulig løsning med Norske Skog, forteller administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i Viken Skog.

Borchgrevink vil ikke gå inn på om de eventuelt er villige til å heve beløpet.

– Det er ikke noe jeg vil diskutere i media. Vi er nå opptatt av å ha en åpen dialog med Norske Skog om muligheten for et kjøp.

– Uforståelig og kortsiktig

LO opplyser i en pressemelding at de finner det uforståelig at Norske Skog kanskje velger å legge ned papirfabrikken på Follum, når det eksisterer en seriøs kjøper.

– Nå må Norske Skog vise samfunnsansvar. Dette er kortsiktig tenking. Et salg ville tilført selskapet sårt tiltrengt kapital og reddet arbeidsplasser, sier LO-leder Roar Flåthen.

Tidligere fredag formiddag sa Sven Ombudstvedt i Norske Skog at de trenger færre konkurrenter og mindre papir i markedet.

– Fortsatt drift av Follum med en annen eier, vil gjøre situasjonen vesentlig vanskeligere for våre fabrikker i Trøndelag og Østfold.

– Vi har tapt milliarder, og vi er ikke i en situasjon der vi kan tillate oss å tape mer penger. Hvis vi ikke handler nå, settes hele konsernet og alle arbeidsplassene i fare, sier Ombudstvedt.

Avfeier konkurransesituasjonen

Borchgrevink mener at et salg av Follum ikke vil skape en konkurransesituasjon for Norske Skog.

– Follum lager andre typer papir enn det som lages på Norske Skog sine øvrige bedrifter i Norge og ellers i Europa. Follum har i stor grad en nisjebasert produksjon og konkurrerer dermed ikke på det store markedet.

– Vil skape flere arbeidsplasser

I dag står 356 ansatte i fare for å miste jobbene sine på Follum. Men dersom Viken Skog får overta bedriften, ønsker de å skape mer industri på stedet. Det vil i sum gi flere arbeidsplasser, ifølge Viken Skog.

– Det er store muligheter for videreutvikling og utvidelse utover dagens papirproduksjon. Vi snakker da om utvikling av ny treforedlingsindustri og ny energiproduksjon, sier Borchgrevink.

– Vil ramme mange

Ordfører Kjell B. Hansen

Ordfører Kjell B. Hansen mener en eventuell nedleggelse av Follum vil gi enorme ringvirkninger.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen, sier at en eventuell nedleggelse av Follum vil gå utover langt flere enn de 356 ansatte som står i fare for å miste jobben.

– En stopp vil få betydelige konsekvenser. Vi snakker da om at langt flere enn 356 stillinger står i fare for å bli borte.

Ordføreren vil nå se nærmere på hvor hardt en nedleggelse vil ramme regionen.

– Eksakt hvilke konsekvenser dette får, må vi komme tilbake til. Men dette er noe vi vil se nærmere på fremover, sier Hansen.

Konsernledelsen i Norske Skog sin anbefaling om å legge ned papirfabrikken på Follum vil bli behandlet av styret og bedriftsforsamlingen til Norske Skog den 7. og 8. desember.