Opphevet sjikane-dom

Lagmannsretten har opphevet en dom fra Moss tingrett på grunn av saksbehandlingsfeil. I tingretten ble en 59 år gammel mann fra Moss dømt til sju måneders fengsel for å ha truet og sjikanert sin nabo gjennom en årrekke. Nå har lagmannsretten bestemt at hele saken må behandles igjen. – Min klient er meget glad for den vurderingen som er gjort i Borgarting lagmannsrett slik at den avsagte dommen oppheves, sier forsvarer Tone Monclair.