Hopp til innhold

Opphever fengsling i terrorsaken

David Jacobsen, som er siktet i terrorsaken, har fått opphevet varetektskjennelsen på grunn av en saksbehandlingsfeil.

Den terrorsiktede David Jakobsen

Den terrorsiktede David Jacobsen sammen med forsvarer Kjell T. Dahl

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig opphevet varetektfengslingen av David Jacobsen som er siktet i den såkalte terrorsaken.

– Viser til beviser som ikke er fremlagt

Han ble 12 juni varetektfengslet for fire uker, men forvarsadvokatene anket fengslingen til Borgating lagmannsret. Anken ble forkastet, men nå har Høyesterett konkludert med at dette var feil.

– Høyesterett har pekt på at lagmannsmannsretten viser til
beviser som ikke er framlagt. Høyesterett mener dette er feil,
sier forsvarer Kjell T. Dahl, til ntb.

Dermed må Borgating lagmansrett behandle varetektsfengslingen på nytt.

Tilknyttet moske i Sarpsborg

David Jacobsen var i en periode informant for PST, men ble tidligere denne måneden siktet for terrorplanlegging på norsk jord.

Den 31 år gamle usbekeren David Jakobsen, kom til Norge som asylsøker i 2002. Søknaden om asyl ble avslått, men gjennom familiegjenforening har han fått permanent opphold i Norge.

Alle de tre siktede i saken har hatt tilknyttning til en moskee i Sarpsborg, og har i ulike perioder bodd i Østfold.