Oppfordring til å bruke hekkesaksa

Oppfordringen kommer fra Sarpsborg kommune, som ber folk klippe hekker som strekker seg ut i veien eller ut i fortauet.

Ifølge kommunen går vegetasjonen enkelte steder utover både framkommelighet og sikkerhet. For eksempel der fotgjengere må gå ut i veibanen fordi det ikke er plass på fortauet. I verste fall kan kommunen pålegge huseiere å fjerne vegetasjon.