Øker gaupekvoten

- Kvoten for å skyte gaupe bør økes fra 12 til 18 dyr i år i Buskerud.

Gaupe
Foto: NRK

Rådgiver Even Knutsen hos Fylkesmannen mener det er forsvarlig å skyte 18 dyr når bestanden er på rundt 80 dyr.

I dag møtes den nye rovviltnemnda i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder, på Lampeland hvor gaupejakt skal diskuteres.

Større lokal makt

Nyvalgt medlem i rovviltnemnda er høyrepolitiker Mette Lund Stake. Hun synes det er et spennende spenningsfelt mellom dyrehold og rovdyr, men mener det er positiv vilje til å klare ballansegangen mellom sau og gaupe.

Selv om nemnda må gjennomføre den nasjonalt fastsatte rovviltpolitikken, kan den blant annet bestemme hvor man ønsker gaupe og hvor man ønsker å prioritere sauen og utmarksbeitinga. Lund Stake mener det virker fornuftig med en kvote for å skyte gaupe er på 18 dyr.

På spørsmål om hun ønsker større lokal makt når det gjelder rovviltpolitikk, svarer hun – ja.

Vil dempe rovviltkonflikten

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett 2008 og i statsbudsjettet for 2009 foreslå å øke innsatsen til forebyggende tiltak med 40 millioner kroner på årsbasis.

- Tapene av sau og rein er uakseptabelt høye både med tanke på dyrevelferd og det konfliktnivået tapene har medført. Derfor går vi nå lenger enn noen gang og styrker den forebyggende innsatsen betydelig, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Gaupe
Foto: Forsberg, Espen / SCANPIX