Økende kriminalitet i Oslo

Kriminaliteten i Oslo øker. Det er stadig flere Oslofolk som opplever å bli frastjålet lommeboka si, viser tall som politiet la fram mandag.

Hans Halvorsen, Politimester Hans Sverre Sjøvold og Roger Andresen

Hans Halvorsen, politimester Hans Sverre Sjøvold og Roger Andresen

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– I forhold til befolkningen er ikke økningen skremmende, mener politimester Hans Sverre Sjøvold.

Mandag møtte han og visepolitimestrene Roger Andresen og Hans Halvorsen media i det nye presserommet på politihuset. De fortalte blant annet at vinningskriminalitet utgjør 60 prosent av kriminaliteten i Oslo.

I 2012 var det en økning i antall anmeldelser for simpelt tyveri (8,1 prosent) og for grovt tyveri (10 prosent). Innenfor grovt tyveri var det en økning fra person på offentlig sted på 19,4 prosent, viser politiets tall.

Flere lommetyverier

Sjøvold mener Oslopolitiets hovedutfordring er vinningskriminalitet, ikke minst lommetyverier. Han sier Oslo er en attraktiv by å begå lommetyverier i.

Det ble anmeldt over 17 000 lommetyverier i løpet av fjoråret og i august ble det etablert en egen innsatsgruppe mot dette.

– De er en stor utfordring og det har vært en betydelig økning de siste to årene. Det dreier seg ofte om små verdier, men det rammer mange, sier Sjøvold.

Han mener det er en klar utfordring å få folk til å passe på bedre på sakene sine og forteller at det sitter rundt 25 personer i varetekt på grunn av slike saker.

Lovlydig ungdom

– Oslos unge befolkning bli stadig mer lovlydig. Selv om det bli flere ungdommer, er det mindre kriminalitet, sier Sjøvold.

Roger Andresen skryter av samarbeidet mellom kommunen og politiet. Han sier det brukes mye ressurser på gjengangere og at tilbakefallsprosenten er så liten at det har vakt internasjonal oppsikt.

– Vi har utrolig god ungdom i denne byen. Forebyggende arbeid får sjelden overskrifter, men det er noe av det viktigste vi gjør, sier Andresen.

Vold og ran

Sjøvold sier politiet har en klar intensjon om å bekjempe ran i Oslo og sier at dette er en alvorlig krenkelse som må forebygges.

– Når det gjelder seksualforbrytelser har politiet fått mye negativ oppmerksomhet for ikke å ha klart å stanse voldtekter og vold i nære relasjoner, sier politimesteren.

Han påpeker at voldtektstallene har vært temmelig stabile de siste årene, men lover at det skal satses betydelig flere ressurser mot vold og familievoldssaker.

70 nye stillinger

– Det er det gjort et betydelig arbeid for å gjøre endringer som ble påpekt i 22. juli-rapporten, sier Sjøvold.

Blant annet har oslopolitiet har fått 70 nye stillinger. Disse er fordelt slik:

20 stillinger som skal jobbe med vold i nære relasjoner

10 stillinger knyttet til seksualforbrytelser

10 stillinger er satt av til lommetyverigruppa sentrum politistasjon

10 stillinger skal jobbe med personran

10 stillinger er satt av til operativt utlendingsarbeid