Nytt, levende korallrev oppdaget i Bohuslän

Et nytt, levende korallrev er oppdaget ved Väderöarna i Tanum i Bohuslän. Dermed er det konstatert to levende rev av øyekorall på den svenske vestkysten.

Korallrev i Mossesundet

Korallrev utenfor Østfold-kysten.

Foto: Moss Undervannsklubb

Nylig ble det gjort funn av et levende korallrev på 90 meters dyp ved Väderöarna, som ligger utenfor Hamburgsund i Tanum kommune i Bohuslän, melder Kosterhavets Nationalpark på sine hjemmesider.

På slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble det gjennomført omfattende kartlegginger i området, og da ble det vurdert slik at dette korallrevet var helt dødt. Nylig ble det gjennomført en oppfølging av undersøkelsene fra den gang, og da ble det konstatert et ganske stort område med levende koraller. Feltet er på anslagsvis 15 ganger 20 meter.

Revet ligger i et område der det er forbud mot tråling, rett og slett for å bevare de korallrevene som ligger der.

Les også: Korallrev tråles i stykker

Levende koraller fra Hvaler

Korallrev i Norge og Sverige

Det finnes flere korallrev langs Østfoldkysten.

Foto: NRK

Det andre korallrevet med levende koraller i Sverige finner vi lenger nord, i Säcken i Kosterhavets Nationalpark. I fjor høst fortalte vi om et prosjekt som gikk ut på å flytte levende koraller fra Tislerrevet utenfor Hvaler til Säcken ved Koster, for å styrke dette revet.

Les også: Norske koraller skal redde korallrev i Sverige.

De svenske forskerne reiser nå spørsmål om trålforbudet i området bør utvides for å sørge for en bredere buffersone, for å sikre at de levende korallene overlever og ekspanderer.

Nær truet art

Øyekorall er en kaldtvannskorall og er dne eneste som danner rev i våre farvann. Den finnes på OSPAR-konvensjonens liste over truede miljøer. Den er vurdert som nær truet på Norsk Rødliste.