Humla skal få folk i jobb

Fire studenter ville hjelpe humla, men har fått noe helt annet på kjøpet.

Humle

TRUET: Studenter ved Høgskolen i Østfold skal hjelpe humlene med å finne et sted å bo, mens arbeidsledige skal ta sine første skritt tilbake til arbeidslivet.

Foto: Roar Strøm / NRK

Et helt nytt studentprosjekt ved Høgskolen i Østfold skal hjelpe arbeidsledige og humler.

Nå skal folk som faller utenfor arbeidslivet bygge humlekasser for å redde humler fra å forsvinne fra det norske kulturlandskapet.

– Nå legger jeg merke til alle humler jeg ser i hagen, smiler Karsten Bull Karlsen.

Shakhzoda melieva, Karsten Bull Karlsen, Marcus Magnussen, Irmin ibrahimovic

STUDENTER: De fire studentene går på bacholorstudiet Innovasjon og prosjektledelse, og humlekassebyggingen er en del av eksamen. Fra venstre ser du Irmin ibrahimovicm, Marcus Magnussen, Karsten Bull Karlsen og Shakhzoda Melieva.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Hjelper folk

De fire studentene tar bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse og fikk en henvendelse fra Hvaler.

– Vi leste at humlene trengte litt hjelp for å yngle og redde bestanden. Her hos oss på Skogtunet er vi på jakt eller enkle oppgaver, som kan løses uten fagkompetanse. En oppgave som kan løses av alle. Da fikk vi ideen om humlekasser, forteller Tor Erik Andreassen, som er veileder ved Skogtunet og tilbudet jobbmatch.

Tor Erik Andreassen, Skogtunet

IDEEN: Tor Erik Andreassen ved Skogstunet på Hvaler fikk ideen om å hjelpe humlene.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Her ser du flere prototyper. Denne er underjordisk, for ulike humler liker ulike kasser, forklarer Shakhzoda Melieva.

Hun har testet flere kasser, og har fått besøk av humler i kassen hun viser frem.

I Norge har vi 35 humlearter, men humler knyttet til det åpne kulturlandskapet vårt er både sjeldne og truet. Det gjelder fortrinnsvis slåttehumle, kløverhumle og lundgjøkhumle, skriver foreningen La humla suse.

For Karsten Bull Karlsen, fikk oppgaven en litt annen dimensjon enn han hadde tenkt.

– Vi har vært fornøyd med oppgaven, spesielt med det aspektet som har ligget bakenfor det vi trodde da vi startet. Det å lage humlekasser var outputen, resultatet av oppgaven vår. Men samtidig hjelper vi folk tilbake i arbeid, og humlebestanden til å finne et sted å bo, smiler han.

Humlekasse

35 ARTER: De 35 artene har ulike behov når det kommer til bosted. Her ser vi en prototype på en kasse som kan graves ned i bakken.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Bygg selv også

De arbeidsledige på Skogstunet skal bygge humlekassene, som skal sendes hjem til folk som et byggesett.

– Vi synes det er veldig spennende å være med på et slikt prosjekt, smiler Marcus Magnussen.

Shakhzoda Meleiva, mener mange kan gjøre en innsats for humlene.

– Kanskje du har noen planker du ikke trenger i boden. Da kan du enkelt bygge en humlekasse. Fyll den med gress, ull og gjerne dyrehår fra katt eller hund. Da gjør du en stor jobb for menneskene og for humlene, forklarer hun.

Irmin Ibrahimovic mener det er viktig at vi som mennesker tar ansvar.

– Det er viktig at vi hjelper dem å finne et sted å bo, siden mangel på bolig er menneskeskapt, sier han.

Tegninger av humlekasser

SKISSER: Studentene har laget forslag til flere kasser, som de håper vil hjelpe humlene til å finne et sted å bo.

Foto: Anette Torjusen / NRK