Hopp til innhold

Ny milliardsprekk for Oslos vannforsyning

Byen får en ekstraregning på 9 milliarder kroner for andre del av prosjektet som skal gi Oslo ny vannforsyning. Det er 7 milliarder kroner mer enn det som tidligere er kjent.

Maridalsvannet med drikkevann-skilt

SÅRBART SYSTEM: Nye hovedledninger må på plass for at hele byen skal få vann fra Holsfjorden hvis Maridalsvannet blir satt ut av spill.

Foto: Erik Johansen / NTB

SÅRBART SYSTEM: Nye hovedledninger må på plass for at hele byen skal få vann fra Holsfjorden hvis Maridalsvannet blir satt ut av spill.

Foto: Erik Johansen / NTB

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav informerte bystyret om det nye kostnadsanslaget i begynnelsen av juli.

De 9 milliardene kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder kroner for Holsfjorden-prosjektet.

To prosjekter

Holsfjorden-prosjektet fikk mye omtale i forbindelse med byrådskrisen i Oslo i juni.

Det som ikke er like kjent, er at gigantutbyggingen bare er det ene av to prosjekter som er nødvendige for å sikre Oslo ny vannforsyning.

Holsfjorden-prosjektet handler om å hente vann fra Holsfjorden i Lier, rense det på Huseby og frakte det rene drikkevannet til Sagene.

Det var kostnadssprekken på 5,2 milliarder kroner for dette som førte til mistillit i bystyret, byrådskrise og at miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) måtte gå av.

Forlengelsen østover

Den mer ukjente del to av vannforsyningen handler om å frakte vannet videre østover fra Sagene.

Her må det lages en nytt såkalt stamnett for at hele byen skal kunne få reservevann fra Holsfjorden i en krisesituasjon.

9,25 milliarder kroner

Prisen på stamnettet har imidlertid ikke vært kjent.

Sirin Hellvin Stav

NY SPREKK: Oslos nye miljøbyråd har fått en ny milliardsprekk for Oslos vannforsyning i fanget.

Foto: Nadir Alam / NRK

Før nå.

I et notat til bystyret informerer Lan Marie Bergs etterfølger Sirin Stav (MDG) om at prisen kan bli over 9 milliarder kroner.

– Ekstern kvalitetssikrers foreløpige konklusjon er en kostnadsramme på 9,250 mrd., skriver Stav i notatet.

Hvor mye prisen har økt i forhold til tidligere anslag skriver hun ingenting om.

Tre tunneler

Det nye stamnettet består av tre tunneler med Disen som knutepunkt. NRK har bedt om innsyn i anslagene som tidligere lå til grunn. Dette er tallene:

  • Sagene - Disen: 659 millioner kroner
  • Oset (Maridalsvannet) - Disen: 569 millioner kroner
  • Disen - Trosterud:1.051 millioner kroner
  • Til sammen: 2.279 millioner kroner
Illustrasjon av prosjektet ny vannforsyning

TO PROSJEKTER: Stamnett-prosjektet starter på Sagene og er markert i gult. Det er nå beregnet å koste 9,25 milliarder kroner.

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

7 milliarder mer

Det betyr at kostnadene har økt med 7 milliarder kroner.

– Et nytt stamnett vil bli betydelig dyrere enn de gamle tallene skisserte. Det har jeg orientert bystyret om, sier Sirin Stav i en epost til NRK.

Hun sier at de tidligere vurderingene av kostnadene ble gjort i en tidlig fase i planleggingen og derfor var svært usikre.

– Det er ikke uvanlig at tallene endrer seg når grunnlaget for analysene blir sikrere utover i planleggingen.

Byrådet venter nå på den eksterne kvalitetssikringen. Når den er klar, vil Sirin Stav legge fram et forslag for bystyret.

– Vi vil gjøre det vi kan for å holde kostnadene nede, sier hun.

Abonnentene må betale

Det nye ledningsnettet skal være ferdig samtidig som Holsfjorden-prosjektet i 2028. Samlet pris for hele pakka vil da være oppe i 27 milliarder kroner.

Regningen er det innbyggerne som får i form av økt vannavgift.

Underlig kabinettspørsmål

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg har bedt ordføreren om tid til å prøve å finne flertall for Høyre-byråd.

IKKE TIL Å TRO: Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier at hun er forferdet over byrådets styring med prosjektet.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er nesten ikke til å tro, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg om det siste kostnadsøkningen.

Hun mener at nyheten stiller kabinettspørsmålet til Raymond Johansen i juni i et underlig lys.

– Han burde satt kloke hoder i Oslo kommune i gang med å få styring på prosjektet i stedet for å sette i gang det politiske sirkuset han satte i gang.

– Han stilte seg bak sin byråd, kastet kortene og sa at her var intet gjort galt. Det er helt åpenbart at dette prosjektet har vært styrt for dårlig, sier Anne Haabeth Rygg.

En del av pålegget

Både Sirin Stav og Vann- og avløpsetaten (VAV) påpeker at stamnett-prosjektet er veldig viktig for å bygge en fullverdig reservevannforsyning til Oslo.

– I dag har vi kun én kilde som kan forsyne byen med vann. Det kan ha dramatiske konsekvenser om noe skulle skje med den, sier den ferske MDG-byråden.

Det er dessuten en del av pålegget fra Mattilsynet, understreker VAV.

Tilsynet har truet Oslo med millionbøter hvis kommunen ikke sørger for et alternativ til Maridalsvannet.

– Nye vannforsyningstunneler er nødvendig for å gi innbyggerne trygt drikkevann til enhver tid, sier ass. prosjektdirektør Nils Vidar Ryssdal i VAV.

– De vil gjøre at vi kan levere vann fra både Oset og det nye vannbehandlingsanlegget ved Huseby til hele Oslo, sier han.