Hopp til innhold

Ny krepseart kan skape nye problemer

Den tropiske marmorkrepsen er påvist i Västra Götaland i Sverige. Funnet betegnes som en alvorlig trussel mot det biologiske mangfoldet.

Marmorkreps er påvist i Skara kommune, sør for den store innsjøen Vänern i Västra Götaland. Området har vannsystemer med forbindelse til Vänern, melder den svenske Havs och vattenmyndigheten i en pressemelding. Funnet ble gjort tidligere i måneden.

Vänern har igjen forbindelser til vassdragene som krysser grensen mot Norge, både i Østfold og lenger nord.

Truer det biologiske mangfoldet

Erland Lettevall i Havs och vattenmyndigheten ser meget alvorlig på funnene, han frykter at krepsearten kan være en alvorlig trussel mot det biologiske mangfoldet.

Marmorkrepsen kan utkonkurrere de stedlige artene: den formerer seg svært raskt og har stor evne til å overleve. Krepsearten kan formere seg ved såkalt jomfrufødsel, den er ikke avhengig av befruktning for å formere seg.

Marmorkrepsen er en tropisk krepseart, men den har ingen problemer med å overleve og formere seg i kjøligere områder, som eksempelvis Skandinavia.

Kan spre krepsepest

I tillegg kan den være bærer av krepsepest i tillegg til andre smittsomme sykdommer som vi ikke har i våre områder. Dette er med andre ord mye av samme problemstillingen som det vi kjenner fra signalkrepsen.

Nå er riktignok ikke svarene på gentestene kommet ennå, men Lettevall sier det knapt kan være annet enn marmorkreps som er funnet.

Når prøvesvarene foreligger og dersom de bekrefter at det er marmorkreps som funnet, vil det bli gjort en risikoanalyse. Så vil det bli bestemt hva som skal settes inn av tiltak for å hindre ytterligere spredning.

Det første funnet av marmorkreps i Sverige ble gjort i fjor høst, i Mästaåen i Sigtuna et par mil nord for Stockholm.

Lite erfaring med marmorkreps

– Vi har svært lite erfaring med marmorkreps, sier forsker Stein Ivar Johnsen ved Norsk institutt for naturforskning til nrk.no. – Vi har et godt samarbeid med svenskene om overvåking av signalkrepsen og spredning av krepsepest. Dersom det viser seg at marmorkreps etablerer seg i Sverige, er det naturlig å samarbeide med svenskene om å følge med på den også.

Marmorkrepsen brukes i akvarier, også i Norge. Johnsen advarer de som har tilgang til den mot å falle for fristelsen om sette den ut i naturen. Det er en risiko for at fremmede arter forskyver balansen i naturen, spesielt når den kan være bærer av sykdom som kan utrydde de stedlige artene.

– Vi må også oppfordre de som eventuelt måtte finne noe som de mistenker kan være marmorkreps til å varsle om det, sier han.

At den oppdages i Sverige er ikke ensbetydende med at den sprer seg til Norge, men det er en risiko.

Potensielt uheldig

Heller ikke forsker Roar Sandodden ved Veterinærinstituttet synes det er noen god nyhet at marmorkrepsen blir påvist i vårt naboland.

– Dette er potensielt uheldig, nye arter kan ha en negativ innvirkning på det etablerte miljøet, sier han.

Sandodden mener også det bør vurderes om marmorkrepsen bør inkorporeres i overvåkingsprogrammet for signalkreps, dersom det viser seg at den etablerer seg på svensk side av grensen.