Hopp til innhold

Norgesporten foreløpig i det blå

E18 mellom svenskegrensa og Ørje er snart ferdig – bortsett fra prestisjebrua Norgesporten. Problemer i Latvia har forsinket brua med over et halvt år, og nå spøker det for en åpningsseremoni i juli.

Norgesporten

Bruelementene er forsinket fra den latviske produsenten etter at Vegvesenet mente sveisingen lå under kvalitetskravene.

Foto: Illustrasjon Statens vegvesen

Den skal være en storslått velkomsthilsen til bilistene som kjører E18 inn i kongeriket. Men Norgesporten ved Ørje ligger langt etter skjema.

Det kan føre til at siste del av E18 gjennom Østfold må åpnes senere enn planlagt.

– Det har vært problemer med produksjonen av elementene i Latvia, det å få sveiset dem sammen. Vegvesenets prosjektleder Elin Bustnes Amundsen forteller, mens hun viser rundt på anleggsplassen der brua skal opp. Ellers i området ser nye E18 ved grensa ut til å være godt i rute.

– Når Vegvesenet har bestilt en vare er det viktig at den er av den kvaliteten vi har bestilt. Nå har vi fått den kvaliteten, men monteringen er litt problematisk i starten. Men dette får vi til.

Om de får det til før veien og brua er tenkt klare til snorklipp og stas i sommer gjenstår å se.

Over et halvt år forsinket

Lars Jegerlund

Lars Jegerlund mener folk burde ha fått mer informasjon om forsinkelser og fremdrift under brobyggingen.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

Det første elementet til prestisjebrua skulle vært levert i fjor sommer. Men de ble først levert i februar, over et halvt år forsinket. To elementer er nå montert, seks er på plass for montering, de siste 17 er ikke ferdige eller fraktet til Norge enda.

– Vi håper fortsatt at vi klarer å få den ferdig til åpning i juli, sier Bustnes Amundsen.

Mer om det vil Statens vegvesen vite ved påsketider. Da skal ledelsen møtes for å se hvor langt de har kommet og hvor mye tid som trengs. Men det å ta igjen et drøyt halvt års forsinkelser på noen måneder kan gjøre vondt verre. Å kompensere for forsinkelser med hastverksarbeid kan være like ødeleggende for kvalitetsnivået.

– Denne brua skal vare i over hundre år, sier Vegvesenets prosjektleder.

Elin Bustnes Amundsen ved Norgesporten

Elin Bustnes Amundsen sier åpningsseremonien er tenkt den 8. juli. Men nyveien tas i bruk allerede i mai - med omkjøring fram til brua endelig er ferdig.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

Imens venter de som skal bruke brua. Lars Jegerlund krysser ofte grensa på handleturer til Sverige. Han sier det har vært mye prat om brua, E18 og forsinkelser.

– Det er jo betenkelig. Lokalt snakkes det jo om det, men ingen er helt sikre på årsaken. Vi hørte dette med sveisingen var en årsak til utsettelsen. Vi har en del statsansatte her som burde fortelle oss hva som skjer, men det er mer stille enn prat.

Snart en prat på kammerset

Bruelementene skal sveises sammen, og det er sveiseskjøtene det har vært problemer med, forteller Bustnes Amundsen.

– Sjekket dere ikke latviernes kompetanse?

– De har laget stålbruer før. Det kan være at vi i Norge har større fokus på kvalitet enn de kanskje er vant til. Men nå har vi fått dem til å sveise på det vi mener er skikkelig vis.

Forsinkelsene vil ikke få noen økonomiske konsekvenser for Statens vegvesen, sier hun.

– Om det får noen konsekvenser for leverandøren? Det er en diskusjon vi tar med entreprenøren.