Nei til Olav-statue

Oslo kommune sa i dag nei til å sette opp den omdiskuterte statuen av kong Olav på Rådhusplassen.

Kunstneren Knut Steen fikk oppdraget for seks år siden etter en samtale med ordfører Per Ditlev-Simonsen.

Men i dag har Forretningsutvalget i Oslo kommune enstemmig vedtatt at kommunen skal frasi seg alle rettigheter til statuen.

Den 7,5 meter høye statuen som nå er ferdig, er blitt hardt kritisert for å framstille kong Olav mer som en diktator enn en folkekonge, der han står med hevet høyre hånd.

Oslo-politikerne mener at statuen ikke uttrykker den kongelige verdigheten og folkelige nærheten som de hadde sett for seg.

- Vi føler at slik resultatet har blitt så vil det være vanskelig for veldig mange å identifisere seg med vår folkekjære konge i denne statuen. Og mange har funnet at nærheten til folket har blitt borte, sier ordfører Per Ditlev Simonsen. 

Blir i Italia

Oslo kommune har betalt to millioner korner for statuen som skulle ha stått på Rådhusplassen.

Men nå blir trolig kong Olav statuen værende i Italia, der Knut Steen bor og arbeider.

- Jeg har tenkt å begrave den i Italia. Der skal den få ligge fredelig og pent i fremmed jord, sier Steen.

En lang historie

Historien om statuen av kong Olav er lang. Etter å ha ønsket seg et monument siden kongen døde i 1991, satte Oslo kommune i 1995 av 2,2 millioner til en statue som skulle plasseres på Rådhusplassen.

En konkurranse ble utlyst, men juryen ville ikke gå videre med noen av de 33 forslagene som kom inn.

Høsten 1999 var ordfører Per Ditlev Simonsen i kontakt med Knut Steen og la fram ideen om at han kunne lage et monument over kong Olav.

Ønsket et mer vennlig ansikt

Utkastet ble laget både i leire og gips, og i 2001 ble det inngått kontrakt med Steen, utan at en hadde lyst ut en ny konkurranse.

Etter avtalen skulle statuen stå ferdig montert i juni 2002.

Men på grunn av helseårsaker ble statuen forsinket.

I mars 2004 reiste en delegasjon fra kommunen ned til Italia, der Steen bor og arbeider, for å se skulpturen. Og etter besøket fikk kunstneren en liste med seks ting en ønsket å forbedre med statuen, blant annet at kong Olav skulle få et mer vennlig uttrykk i ansiktet og en mindre hånd.

- Uttrykker ikke kongelig verdighet

Kommunen fikk endelig beskjed om at statuen var ferdig i august i år, og en gruppe fagkyndige reiste til Italia nok en gang.

De konkluderte med at de ikke kunne rettferdiggjøre oppføringen av skulpturen, til tross for at det i og for seg kan sees som positivt at skulpturer skaper debatt.

Og ordfører Ditlev Simonsen kom fram til det samme: At statuen som han selv har bestilt ikke utrykker den kongelige verdigheten og folkelige nærheten som en hadde sett for seg.

I Forretningsutvalget i dag fraskrev kommunen seg alle rettigheter til statuen.

Dermed har kommunen brukt over to millioner på ingenting.