Nei til frivillige velferdskutt

De frivilllige organisasjonene på helse- og sosialsektoren i Oslo slipper etter alt å dømme budsjettkutt. Sosialklienter er salderingspost.

Oslo rådhus

I bystyrets finanskomité i går sikret Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet flertall for å sikre pengestøtten til tiltakene som blant andre Fransiskushjelpen, Frelsesarméen og Kirkens Bymisjon driver.

Foto: Elida Høeg / NRK

Da byrådet la fram sitt budsjettforslag for 2014 i september, inneholdt det en lang kuttliste som omfattet en lang rekke frivillige tiltak innen helse- og sosialsektoren.

Jøran Kallmyr (Frp)

Jøran Kallmyr (Frp)

Foto: Frp

I bystyrets finanskomité i går sikret Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne flertall for å sikre pengestøtten til tiltakene som blant andre Fransiskushjelpen, Frelsesarméen og Kirkens Bymisjon driver.

– For oss er det veldig viktig å støtte den jobben som for eksempel Frelsesarméen gjør gjennom Jobben og Vi over 60 og alle de mindre rustiltakene som lå an til kutt, sier Jøran Kallmyr (Frp).

– Vi er veldig glad for at de frivillige organisasjonene slipper smålige kutt og at bydelene ser ut til å få mer penger. som gjør en viktig jobb innen eldreomsorg og barnehager, sier Rina Mariann Hansen (Ap).

– Usympatisk og urealistisk

Rina Mariann Hansen

Rina Mariann Hansen (Ap)

Foto: Picasa/Arbeiderpartiet

Bydelene får 85 millioner koner mer i opplegget fra opposisjonen. Til gjengjeld går et annet flertall - bestående av Fremskrittspartiet og byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti - inn for å kutte 45 millioner kroner i bydelenes sosialhjelpsbudsjetter.

– Dette er et usympatisk og urealistisk kutt når vi vet at bydelenes sosialhjelpsutbetalinger er økende, sier Rina Mariann Hansen.

Finanskomitéens leder, James Stove Lorentzen (H), forsvarer byrådspartienes opptreden med at det var nødvendig med kutt da opposisjonen kom med sine påplusninger på bydelssektoren.

James Stove Lorentzen

James Stove Lorentzen (H)

Foto: Høyre

– For å sikre et ansvarlig budsjett var det om å gjøre begrense pengeflyttingen til et minumum. Og bydelene kommer ut i pluss totalt sett, sier Lorentzen.

Fremskrittspartiet fikk ikke flertall for sitt forslag om å sette sosialklienter til å plukke søppel.

Ridesenter reddet

Etter finanskomitéens behandling ser det også ut til at Alna ridesenter og pengestøtten på tre millioner kroner til Litteraturhuset er reddet. Områder der opposisjonen danner flertall for å kutte, er i sentraladministrasjonen, i OL-etaten (14 millioner kroner) og i opprustingen av Olav Vs gate (30 mill.)

Totalt sett gjør opposisjonspartiene relativt små endringer i budsjettet. Det skyldes i hovedsak uenighet i hvordan større påplusninger skulle vært dekket inn. Fremskrittspartiets kutt innen barnehager og kultur og forslaget om å selge Hafslund er for eksempel totalt uspiselig for Arbeiderpartiet.

Bystyret vedtar det endelige budsjettet 11.desember. Det er en teoretisk mulighet for at Fremskrittspartiet og byrådspartiene danner budsjettforlik innen den tid, men det er grunn til å tro at de fleste av finanskomitéens påplusninger blir stående også med eventuelt nye samarbeidskonstellasjoner.