Hopp til innhold

Negativt for innvandrerpolitikerne

Innvandrerkandidater vil tape på at velgerne igjen kan stryke ved lokalvalg. Det mener valgforsker.

Stemmeseddel
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

- Det vil gjøre det vanskeligere for dem, sier valgforsker og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tor Bjørklund.

Les også:

Innvandrere inntar kommunestyret

Innvandrere vinner på kumulering

Gjeninnfører muligheten til å stryke

Forhåndsutfylt stemmeseddel

Mange politikere med minoritetsbakgrunn delte ut ferdig avkryssede stemmesedler ved forrige valg.

Foto: NRK

I romjula ble det kjent at stortingsflertallet ønsker å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke kandidater ved kommunevalget i 2011.

Statistikk fra valgene før 2003 viser at bortsett fra de mest kjente politikerne, er det innvandrerkandidater som er mest utsatt for strykninger.

De to siste lokalvalgene har velgerne bare kunnet gi kandidater ekstra stemmer, enten ved kumuleringer eller ved å føre opp slengere fra andre lister. Og fordi velgere med innvandrerbakgrunn er flinkest til å gi personstemmer, har dette ført til at minoritetspolitikere er overrepresentert i Oslo bystyre.

- Kumuleringer kan veie opp

Ber om personstemmer

Politikere med innvandrerbakgrunn er mer aktive i å skaffe seg personstemmer.

Foto: Anne Linn Ensby / NRK

Tor Bjørklund tror derfor at kumuleringer kan veie opp for strykningene for innvandrerkandidatenes vedkommende.

- De har også da fått flere plusstemmer enn andre slik at de totalt sett vant på valgordningen når det var adgang til strykninger, sier Bjørklund.

- Det vil si at det blir noe vanskeligere enn det har vært de to siste valgene?

- Ja, det vil det nok bli, sier Bjørklund.