Hopp til innhold

Nedgang i klimagassutslipp: Miljøbyråden roser innbyggerne

Oslo er blant de flinkeste av de store byene i landet til å kutte klimagassutslipp, kun Bergen hadde større nedgang i 2017.

Dieselforbud i Oslo

Den største nedgangen i Oslo kommune kommer fra veitrafikk. Dette bildet er fra 2017.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Ni prosent er en betydelig nedgang fra et år til et annet år, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Nina Halmengen.

I dag var hun med å kunngjøre en rapport som viser at de totale klimagassutslippene i Oslo falt med 8,8 prosent fra 2016 til 2017. Til sammenligning gikk utslippene ned med 1,6 prosent nasjonalt.

Det er Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg veldig fornøyd med.

– I dag vil jeg rette en stor takk til folk og næringsliv i Oslo som hver dag stiller opp og for å gjøre Oslo til en bedre og grønnere by med lavere utslipp.

Den største nedgangen i Oslo kommer fra veitrafikk. Berg mener tallene viser at Oslo er en del av løsningen på klimaproblemet.

– Dette er en god løypemelding, som gir energi til videre innsats. Vår ambisjon er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie hovedstad på elleve år, så det er noen tunge etapper igjen. Men disse tallene viser at vi er på rett vei og at politikken virker. Rekordmange reiser kollektivt, sykler, går eller velger elbil, sier Berg.

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, er svært fornøyd med tallene.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Rapporten omhandler klimagassene metan, karbondioksid og lystgass.

Til NRK sier Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg at innbyggerne fortjener ros.

– Alle partiene har stått sammen om få opp elbilandelen og å få folk til å la bilen stå og heller velge kollektivt. Først og fremst er det innbyggerne som fortjener ros for denne jobben.

Ikke alle norske byer har nedgang

NRK har hentet ut tall fra de største byene i landet fra rapporten. Totalt kommer Bergen best ut, med en nedgang på 9,5 prosent fra 2016 til 2017. Her var det oppvarming og veitrafikk som stod for den største nedgangen.

I motsatt ende av skalaen er Tromsø. I samme periode økte de utslippene med 17,9 prosent. Min umiddelbare tanke er at dette ikke er så bra, sier leder for byutvikling, miljø- og transportkomiteen i Tromsø, Tone Marie Myklevoll (Ap).

– Det er jo helt åpenbart i motsatt retning av det vi ønsker å gå i. Så her har vi et stort behov for å analysere tallene og det som ligger bak, og dermed finne ut hva vi kan gjøre.

Må vente på statistikk

Tallene er resultat av et treårig prosjekt, der Miljødirektoratet i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund har samlet informasjon fra ulike kilder som beskriver utslippene i hver enkelt kommune.

Rapporten går helt tilbake til 2009. Her kan du sjekke hvordan utslippene er i din kommune.

– Tallene viser både noe om nivået på utslippene i den enkelte kommune og hva som er de største utslippskildene og også om utviklingen over tid, forklarer Halmengen.

Hun forklarer at de samler data fra mange ulike statistikker som de må vente på. Derfor er tallene fra 2016/2017. I fremtiden håper direktoratet å kunne slippe tall tidligere.

– Ser vi at pilen peker nedover overalt?

– Nei, det gjør vi ikke. Det er stor variasjon både i utslippskilder og mellom kommuner. For en del kommuner kan vi se klare trender, for eksempel for veitrafikk som har en nedadgående trend.