Så raskt skal politiet være på plass

Nå skal tiden politiet bruker på å rykke ut til alvorlige hendelser måles.

Politi på kaia i Kristiansand

BLIR MÅLT: Fra 1. januar blir alle politidistriktene målt på hvor rask de er til å rykke ut. Dette bildet er fra i sommer etter at beredskapen ble høynet i forbindelse med mulige terrortrusler.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Nå skal politiet bli målt på hvor raskt de rykker ut til alvorlige hendelser. Ifølge de nye kravene skal de være på plass i løpet av ti minutter innenfor byene og et kvarter utenfor.

– Dette er ikke noe garanti, men det er en ambisjon som vi kommer til å verdsette høyt og jobbe hardt for å innfri, sier politimester i Østfold, Steven Hasseldal.

– Viktig å agere

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

VIKTIG: Advokat Torgeir Røinås Pedersen mener det er like viktig at politiet agerer når de er på stedet.

Foto: NRK

Advokat Torgeir Røinås Pedersen er fornøyd med at responstiden skal skjerpes, men mener det er vel så viktig det som skjer etter at politiet har kommet frem.

– Det jeg stiller et spørsmål ved er rutinene når man først kommer dit. Jeg har erfaringer med saker der det har gått svært lang tid fra politiet har vært på åstedet til de har agert, sier han.

Ifølge politimesteren er det like viktig for dem.

– Vi hadde et skjerpet krav på det i fjor høst, så alle som nå jobber operativt kan gjøre innsats på stedet, sier Hasseldal.

Kun på hasteoppdrag

Politimester i Østfold, Steven Hasseldal

AMBISJONER: Politimester i Østfold, Steven Hasseldal, sier de skal jobbe hardt for å innfri tidskravene.

Foto: NRK

Med blant annet GPS-målinger av patruljebiler og politilogger skal responstiden rapporteres inn til politidirektoratet i løpet av året. Om dette fungerer i praksis gjenstår å se.

– Det er viktig å huske på at dette ikke gjelder alle oppdrag. Det gjelder de oppdragene som haster mest, altså alarmoppdragene og de prioriterte oppdragene. De vanlige oppdragene kommer vi også til å måle tiden på, men der har vi ikke samme krav, sier Hasseldal.

Se video:

Etter de nye kravene skal politiet være på plass iløpet av ti minutter på alvorlige hendelser.