Møte om jernbane

Dagens jernbanemøte i Råde gir forhåpentlig svar på flere spørsmål om dobbeltsporet. Det sier fylkets varaordfører Siv Henriette Jacobsen. Det dagslange møtet holdes i Råde. Jacobsen forventer at Bane NOR kan svare på om det er mulig å gjøre andre deler av samferdselssatsingen i Østfold raskere ferdig, mens man venter på arbeidet med ny jernbanetrase mellom Råde og Fredrikstad.