10.000 operasjoner i året i Moss

Mens det fortsatt bygges på Kalnes ble Moss sykehus i dag innviet som den første delen av nye Sykehuset Østfold. På de tolv operasjonsstuene i Moss skal det utføres 10.000 operasjoner årlig.

Moss sykehus ble gjenåpent

Se intervju med sykehusdirektør Just Ebbesen og bilder fra det nyoppussede sykehuset. (Foto: BJØRN RUUD / NRK)

Sykehuset i Moss har gjennomgått en stor forvandling. I dag ble sykehuset høytidelig gjenåpnet.

Ikke lenger lokalsykehus

– Forvandlingen er i første rekke at vi har gjort det klart for å ta sin del av det sykehuset skal levere for hele Østfolds befolkning. Det er altså ikke lenger et lokalsykehus, men en del av områdesykehuset Østfold som skal dekke hele Østfolds befolknings behov for helsetjenester, sier sykehusdirektør Just Ebbesen.

Just Ebbesen

Sykehusdirektør Just Ebbesen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

På sykehuset i Moss har rusomsorgen kommet inn. Øyeavdelingen er på plass og altså operasjonsavdelingen.

– Vi snakker om godt over 10.000 operasjoner i året totalt. Det er en veldig stor operasjonsavdeling i norsk sammenheng. Det finnes faktisk ganske få så store enheter for planlagt kirurgisk virksomhet. Det vil også være svært mange pasienter som skal ha poliklinisk behandling der, sier Ebbesen.

En viktig «byggekloss»

– Så dette kan vi kalle den første byggeklossen i det nye Østfoldsykehuset?

–Ja, det er en kjempeviktig byggekloss. Det er svært mange pasienter som vil få sitt tilbud der. All planlagt kirurgi, mindre inngrep og også litt større planlagte inngrep for dem som skal ligge inne en til to dager vil være der. Og så vil det være mange poliklinikker i tillegg til rusomsorgen, sier Ebbesen.

Selv om det var innvielse i dag, er sykehuset allerede tatt i bruk:

– Vi har jo tjuvstartet litt, så vi vet at det fungerer. Men det er jo alltid hyggelig å ha en sånn offisiell markering og vise at nå har vi fått til den første byggeklossen på plass. Og så kommer jo da de to store flytteprosessene i mai og november neste år før vi er ferdige, sier sykehusdirektøren.