Hopp til innhold

Ministeren tror på Kommunepatruljen

Det psykiske helsevernet i kommunene må styrkes, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Tomas Berger / NRK

Ministeren besøkte Moss i dag, i forbindelse med at Rådet for psykisk helse lanserte den nye Kommunepatruljen.

Kommunepatruljen skal gi kommunepolitikere i Norge økt kunnskap før beslutninger knyttet til psykisk helse tas, blant annet ved å holde gratis foredrag i kommunene.

Moss kommune er den første som får besøk av patruljen, som skal besøke 30 kommuner over hele landet i løpet av året.

- Vanskelig å få hjelp

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, er ikke i tvil om at behovet for Kommunepatruljen er stor.

- Det finnes for lite hjelp å få i kommunen. Så når du først begynner å slite med en psykisk lidelse er det vanskelig å få hjelp. Først når du blir veldig sjuk får du hjelp. Da kommer du i kontakt med sykehus og spesialisthelsetjenesten, sier Hanssen.

Hanssen mener det er på tide gi folk et bedre lokalt tilbud.

- Løsningen ligger i å bygge opp gode tjenestetilbud i kommunene, så folk kan få hjelp tidligere, fastslår helseministeren.

- Skal rette søkelyset

Tidligere helseminister og styreleder i Rådet for psykisk helse, Ansgar Gabrielsen, sier at Kommunepatruljen skal rette søkelyset mot kommunenes ansvar.

- Målet er å bevisstgjøre lokalpolitikerne om ansvaret de har for å utvikle gode tjenester til menesker som har et problem, i kortere eller lengre tid, med sin psykiske helse, sier han.

Gabrielsen tror at Kommunepatruljen kan være et viktig bidrag for å bedre satsingen på psykisk helse lokalt.

- Dette er en gratis hjelp og en medspiller for komunepolitikere og administrasjon, sier styrelederen.