Hopp til innhold

Millionkrav etter fødselsskade

Kvinnen fikk store skader etter en fødsel ved Sykehuset Østfold. Nå saksøker hun pasientskadenemnda.

Sykehuset Østfold
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

En ung kvinne saksøker  pasientskadenemda etter at hun ble skadet i underlivet da hun fødte ved Sykehuset Østfold.

Kvinnens advokat, Espen Seeberg, mener det kan bli aktuelt med en milionerstatning til kvinnen.

Skadd etter fødsel

- Det er snakk om en ung kvinne som er i ferd med å bli uføretrygdet på grunn av skadene, så hvis hun får medhold, blir det snakk om en millionerstatning.

Det var i 2002 at den førstegangsfødende kvinnen fikk en stor rift i underlivet som følge av fødsel. Kvinnen klaget saken inn for Pasientklagenemda, men fikk avslag på kravet om erstatning.

Det er dette vedtaket fra pasientklagenemda som nå kan ende i retten.

Nye rutiner

I ettertid har rutinene ved fødestuene blitt forandret for å unngå slike skader, og antallet skader har sunket drastisk som resultat av dette.

- Vi har blitt bedre. Vi har faktisk den beste statistikken i landet, så det er trygt å føde her. Men vi kan aldri garantere at slike ting ikke skjer, sier forskningsjordmor ved Sykehuset Østfold Fredrikstad, Stine Bernitz.

Advokaten mener at dette styrker hans klients sak.

- Dette viser at hun har et poeng her, hele poenget med søksmålet er at hun ikke fikk noen form for bistand da hun fødte. Hvis hun hadde fått den aktive fødselshjelpen som sykehuset driver i dag ville skaden trolig vært unngått, sier Seeberg.

Trolig rettssak i januar

Saken blir nå behandlet av en medisinsk sakkyndig, og mye avhenger av utfallet av denne rapporten.

Pasientskadenemda ønsker ikke å kommentere saken før denne rapporten foreligger.

Dersom partene ikke kommer til enighet som resultat av rapporten fra den medisinsk sakkyndige, skal saken opp i Fredrikstad tingrett i januar.