Milliardsprekken: – Kom overraskende på flere enn oss

Samferdselsdepartementet setter seg ned med Jernbanedirektoratet «for å få oversikt» over hva nytt togspor egentlig vil koste.

Tog i Fredrikstad på vei til Halden – jernbane

Samferdselsdepartementet vil ha prisen ned på en 21 kilometer lang strekning mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Dette overrasker nok mange flere enn oss i departementet. Derfor må vi skaffe oss full oversikt, sier statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet.

Anders Werp

Anders Werp (H) ønsker ikke å si hvilke alternativ som finnes dersom man skal lage en billigere jernbaneløsning.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sist uke ble det kjent at den planlagte utbyggingen av Østfoldbanen blir langt dyrere enn politikerne hadde trodd. Bane NOR beregnet først at den 21 kilometer lange strekning gjennom Fredrikstad og Sarpsborg ville koste 8,5 milliarder kroner.

Nå mener de det vil koste 28-29 milliarder kroner. Det er 13 ganger mer per kilometer enn hva firefelts motorvei kostet noen kilometer unna.

– Det er en kostnadsøkning på 240 prosent. Det sier seg selv at dette må vi se nærmere på, sier Werp.

Utelukker ikke omkamp

Derfor har Samferdselsdepartementet tatt kontakt med Jernbanedirektoratet. Werp sier målet med møtene i første omgang er å få oversikt over hva utbyggingen vil koste og hva som er alternativene.

– Dette er alvorlig. Stortinget har lagt til grunn klare forventninger og føringer for dette. Nå må vi sammen med Jernbaneverket få oversikt, sier Werp.

I bunnen for arbeidet med dobbeltspor fra Oslo og i retning Göteborg, ligger nemlig en transportplan som er vedtatt av Stortinget. Der kommer det tydelig frem at toget skal gå innom bysentrum både i Fredrikstad og i Sarpsborg. Denne ruta går imidlertid over områder med mye leire, noe som er blant hovedårsakene til prisøkningen.

I Østfold er det sterke krefter som håper prishoppet skal få regjeringen bort fra prinsippet om å kjøre innom sentrum av de to østfoldbyene, men i stedet gå i en rett linje utenom bysentrum. Werp ønsker verken å bekrefte eller avkrefte om det er et alternativ.

Han ønsker heller ikke å si hvilke alternativer som kan være aktuelle for å få prisen ned.

– Vi må se på muligheter for å redusere på kostnadene. Vi har mange åpne spørsmål for øyeblikket som vi må få besvart før vi kan konkludere, sier Werp.

– Presset fra alle kanter

Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet innrømmer at de nye kostnadsberegningene gir politikerne et kraftig dilemma. På den ene siden ønsker han nemlig å prioritere dobbeltspor høyt, men det er vanskelig å vurdere hvor høy prisen kan være før det er uakseptabelt.

– Vi er presset fra begge kanter. Dette er en ordentlig hodepine for oss, innrømmer stortingspolitikeren.

Han håper i det lengste å unngå en omkamp om trasévalget. Men innrømmer at det kan være vanskelig å få til et rimeligere alternativ utfra dagens trasé.

– Det er mye som tyder på at det ikke finnes billigere alternativer. Det gjør situasjonen enda mer alvorlig, sier Myrli.